ระยองวันนี้
ขอเชิญชวนผู้สนใจทั่วไปเสนอชื่อ เพื่อพิจารณารางวัล “โครงการแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” ประจำปี ๒๕๕๖

วันที่ 22 พ.ค. 2556 )
ส.ปชส.ระยอง

ด้วยคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดโครงการ "แม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” โดยมีเป้าหมายเพื่อคัดเลือกแม่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๕๖ จะจัดให้มีการพิจารณารางวัลแด่แม่ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อมอบเงินรางวัลพร้อมเกียรติบัตรในงาน "มหิดล-วันแม่” ประจำปี ๒๕๕๖
 
ในการนี้ คณะฯ ขอเชิญชวนผู้สนใจเสนอชื่อแม่ผู้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
 
โดยสามารถเสนอชื่อ และประวัติ สถานที่ติดต่อได้พร้อมหมายเลขโทรศัพท์มายัง หน่วยประชาสัมพันธ์และวิเทศสัมพันธ์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เลขที่ ๙๙๙ ถนนพุทธมณฑลสาย ๔ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐
 
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณสุทธิรัตน์ สวัสดิภาพ โทร. ๐๒ ๔๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๒๒๒๒ มือถือ ๐๘๒ ๒๙๔ ๗๖๙๙ E-mail:suttirat.sav@mahidol.ac.th หรือ kitiya.rer@mahidol.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๕๖

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103