ระยองวันนี้
จังหวัดระยอง ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนกรุณาเลี่ยงใช้เส้นทางอื่น เวลา ๑๕.๐๐ น เป็นต้นไปบริเวณโฮมโปรระยอง- ตลาดเทศบันเทิง เพื่ออำนวยความสะดวกขบวนรถแห่ประดับผลไม้ ในงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง

วันที่ 23 พ.ค. 2556 )
ส.ปขสระยอง

จังหวัดระยอง ขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนกรุณาเลี่ยงใช้เส้นทางอื่น เวลา 15.00 น เป็นต้นไปบริเวณโฮมโปรระยอง- ตลาดเทศบันเทิง เพื่ออำนวยความสะดวกขบวนรถแห่ประดับผลไม้ ในงานเทศกาลผลไม้และของดีจังหวัดระยอง
 
 นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง  กล่าวว่า ด้วยจังหวัดระยองร่วมกับภาคส่วนต่างๆ กำหนดจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี จังหวัดระยอง ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 23 -29 พฤษภาคม 2556 ณ ตลาดกลางผลไม้ตะพง โดยจะมีพิธีเปิดงานฯ ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๖ณ บริเวณลานหน้าตลาดเทศบันเทิง และจะมีขบวนแห่รถประดับ ประดาผลไม้ประกอบการแสดง แสง สี เสียง และนักแสดงประกอบริ้วขบวน ตั้งขบวนตามจุดต่างๆ ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าโฮมโปร- ตลาดเทศบันเทิง ตั้งแต่ ห้างสรรพสินค้าโฮมโปร พื้นที่บริเวณลานจอดรถด้านใน ฝั่งฺ B –Ouice ใช้พื้นที่ในการตั้งประดับรถขบวนผลไม้ พร้อมใช้พื้นที่ในการปล่อยขบวนรถ(จุดพลุ สัญญาณ ,บริษัทวิจิตรชัยระยอง ใช้ที่บริเวณฟุตบาธ และนักแสดงประกอบริ้วขบวนจำนวน 160 คน,โฮมมาร์ท ระยอง พื้นที่บริเวณฟุตบาธ ลานจอดรถ และผิวจราจรด้านหน้า ใช้พื้นที่ตั้งขบวนรถประดับผลไม้ประกอบด้วยรถ 6 ล้อ 2 คัน และริ้วขวนนักแสดง 150 คน ,แขวงการทางระยอง พื้นที่บริเวณผิวฟุตบาธ และผิวจราจรด้านหน้าใช้พื้นที่ตั้งขบวนรถประดับผลไม้ประกอบด้วยรถ 6 ล้อ 2 คัน และริ้วขบวนนักแสดง  600 คน ,Society พื้นที่บริเวณผิวฟุตบาธ และผิวจราจรด้านหน้าใช้พื้นที่ตั้งขบวนรถประดับผลไม้ประกอบด้วยรถ 6 ล้อ 2 คัน และริ้วขวนนักแสดง 300 คน ,ห้างสรรพสินค้าโลตัส สาขาระยอง พื้นที่บริเวณพื้นที่บริเวณผิวฟุตบาธ และผิวจราจรด้านหน้าใช้พื้นสำหรับวิทยาลัยนาฎศิลป์จันทบุรี ประกอบนักแสดงริ้วขบวน 100 คน ทั้งนี้พื้นที่ดังกล่าวจำเป็นต้องอำนวยความสะดวกให้กับขบวนรถประดับผลไม้จากอำเภอต่างๆ และริ้วขบวนนักแสดง เพื่อร่วมพิธีเปิดงาน ฯ ณ ด้านหน้าตลาดเทศบันเทิง จังหวัดระยอง
 
 จึงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกท่าน กรุณาหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางบริเวณโฮมโปรระยอง – ตลาดเทศบันเทิง ตั้งแต่เวลา 15.00 น เป็นต้นไป
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว
22 พ.ค 56

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103