ระยองวันนี้
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง ขอเชิญประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด กบ เกิดโชคลาภ ทรัพย์บริบูรณ์

วันที่ 4 มิ.ย. 2556 )
ส.ปชส.ระยอง

นายอรุณ วิชกิจ ขนส่งจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกและจังหวัดระยองกำหนดให้สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง จัดให้มีการประมูลทะเบียนรถเลขสวย หมวด กบ จำนวน ๓๐๑ หมายเลข ในวันเสาร์ที่ ๒๙ และวันอาทิตย์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น.เป็นต้นไป ณ โรงแรมสตาร์ ห้องสร้อยสุวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
 
โดยผู้ประสงค์เข้าร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวย สามารถลงทะเบียน ได้ที่ งานบริหารทั่วไป สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง และสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอำเภอแกลง เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือลงทะเบียนได้ที่หน้างาน โรงแรมสตาร์ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๙-๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๖
 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง โทร. ๐๓๘ ๖๑๖๗๙๒, ๐๓๘ ๖๑๖๗๙๔, ๐๓๘ ๖๑๑๐๐๖ หรือ โทร. ๑๕๘๔
 
สำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง สาขาอำเภอแกลง โทร. ๐๓๘ ๖๗๑๐๔๗

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103