ระยองวันนี้
ขอแจ้งเวลารถยนต์โดยสารประจำทาง สหกรณ์เดินรถระยองสามัคคี จำกัด(รับ-ส่ง ผู้โดยสารที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง

วันที่ 4 มิ.ย. 2556 )
ส.ปชส.ระยอง

ด้วยสหกรณ์ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง จำกัด ร่วมกับสหกรณ์เดินรถระยองสามัคคี จำกัด ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดระยะเวลา รับ-ส่งผู้โดยสารประจำทางสายระยอง-บ้านฉาง ออกจากสถานีประจำจังหวัดระยอง (คิวรถ ร้าน 7-Eleven) เที่ยวเวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๘.๐๐ น. จะแวะเข้าส่งผู้โดยสารภายในศูนย์ราชการจังหวัดระยอง จะจอดรับ-ส่งผู้โดยสารบริเวณด้านหลังศาลากลาง ซึ่งสหกรณ์ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง จำกัดกำหนดสถานที่ไว้แล้ว
 
ส่วนเที่ยวล่อง จะมีรถยนต์โดยสารของสหกรณ์เดินรถระยองสามัคคี จำกัด จากคิวรถสถานีอำเภอบ้านฉาง ถึงศูนย์ราชการจังหวัดระยอง เวลา ๑๖.๓๐ น.-๑๗.๐๐ น. เพื่อให้บริการกับข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงาน และประชาชนผู้มาติดต่อราชการ ระหว่างวันจันทร์-วันศุกร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบทั่วกัน

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103