ระยองวันนี้
ประกาศผลคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๖ จังหวัดระยอง

วันที่ 11 มิ.ย. 2556 )
ส.ปชส.ระยอง

นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ตามที่ กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรมดำเนินการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ เพื่อส่งเสริม ยกย่อง สรรเสริญ คุณงามความดี และประกาศเกียรติคุณของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ปรากฏสืบไป
 
บัดนี้ การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๖ ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว กรมการศาสนา ได้มีประกาศเกียรติคุณให้
 
พระครูพิพิธวรคุณ
 
เจ้าคณะอำเภอนิคมพัฒนา เจ้าอาวาสวัดมาบข่า
 
เป็นผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภท ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์
 
ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงกรุณาพระราชทาน พระราชวโรกาสให้ผู้ทำคุณประโยชน์ฯ เข้ารับพระราชทานเสาเสมาธรรมจักรในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๖ ณ พลับพลามณฑลพิธีท้องสนามหลวง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103