ระยองวันนี้
นพ.ชลน่าน ลงพื้นที่ระยอง ส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้านเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรัง

วันที่ 13 มิ.ย. 2556 )
ส.ปชส.ระยอง

วันนี้(12 มิ.ย.) เวลา 15.00 น.ที่บ้านมาบป่าหวาย หมู่ 5 ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายแพทย์ ชลน่าน ศรีแก้ว รมช.สาธารณสุข ได้เดินทางมาดูการส่งเสริมและการพัฒนาหมู่บ้านเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคเรื้อรัง ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติ 57 พรรษา มหาวชิราลงกรณ หมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดโรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุขส่งเสริมทั่วประเทศ ในโอกาสนี้ รมช.สาธารณสุข ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์การเรียนสุขภาพ โรงเรียนส่งเสริมสุขบัญญัติแห่งชาติ และหมู่บ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมต้นแบบบ้านมาบป่าหวายด้วยนพ.ชลน่าน กล่าวว่า ปัจจุบันพบว่า คนไทยป่วยเป็นโรคเรื้อรังมากที่สุด 4 โรค ได้แก่ โรคมะเร็ง โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด ซึ่งจากสถิติในปี 2554 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยจากโรคดังกล่าวเข้ารักษาในโรงพยาบาลกว่า 1.5 ล้านราย สาเหตุส่วนใหญ่มาจากพฤติกรรมขาดการออกกำลังกาย การรับประทานผักและผลไม้น้อย สูบบุหรี่ และดื่มสุราโดยคาดว่าจะมีผู้ที่เสี่ยงจะป่วยจาก 4 โรค ที่กล่าวมาเพิ่มอีกกว่า 12 ล้านคนอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เร่งให้ความรู้เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้กับกลุ่มประชาชนทั่วไป ให้มีหมู่บ้านปลอดโรคเรื้อรัง และโรงเรียนสุขภาพดีด้วยสุขบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐาน สามารถใช้ป้องกันการเจ็บป่วยได้ เช่น ความสะอาดร่างกาย เล็บมือ เล็บเท้า การแปรงฟัน การออกกำลังกาย และการรับประทานอาหารที่สมดุลด้วยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103