ระยองวันนี้
บ.ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ผุดนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่จังหวัดระยอง ผู้บริหารฯ ระบุว่าเป็นนิคมฯ ที่สะอาด เป็นมิตรกับชุมชน

วันที่ 6 ส.ค. 2553 )
ส.ปชส.ระยอง
 
     (6 ส.ค.53) เวลา 08.30 น.บ.ไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ได้ลงพื้นที่เขต อ.บ้านค่าย จ.ระยอง จัดประชุมรับความคิดเห็นการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยสาธารณะ(PUBLIC SCOPING) หรือ HIA โครงการนิคมอุตสาหกรรมระยอง(บ้านค่าย)ของบริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน) ซึ่งจัดขึ้น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อ.บ้านค่าย โดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมประชุมฯ กว่า 500 คน

     นายไพทูรย์ สุวรรณพิทักษ์ ผู้บริหารบริษัทฯ เปิดเผยว่า โครงการนิคมอุตสาหกรรมของบิษัทฯ ดังกล่าว ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบล หนองบัว และตำบลบางบุตร อ.บ้านค่าย บนถถนหัวชวด - โรงน้ำตาล แยกจากถนนสาย 3138 รวมพื้นที่ประมาณ 2,200 ไร่ โดยอุตสหากรรมที่จะทำประกอบด้วย กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ เช่น สถาบันการศึกษา ศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์วิจัยและศูนย์พัฒนาเพื่อต่อยอดธุรกิจ กลุ่มอุตสากรรมไบโอ เช่น โรงกลั่นน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ และไบโอพลาสติก กลุ่มอุตสาหกรรมที่เน้นเทคโนโลยี เช่นกลุ่มชิ้นส่วนไฟฟ้า และอิเลกทรอนิกส์ กลุ่มผลิตภัณฑ์และกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติกส์และบรรจุภัณฑ์ กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน เช่น พลังงานลมแสงอาทิตย์โรงงานไบโอดีเซลและพลังงานก๊าชธรรมชาติ.......
.......วฐิต/ข่าว......

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103