ระยองวันนี้
คณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.บ้านค่าย มอบเงินสงเคราะห์ผู้ยากไร้และทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในพื้นที่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และวันสตรีไทย ปี 2553

วันที่ 6 ส.ค. 2553 )
ส.ปชส.ระยอง
 
     (6 ส.ค.53) เวลา 10.00 น.นายวีระชัย ปิยะ นายอำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง เป็นประธานมอบมอบเงินสงเคราะห์ ข้าวของเครื่องใช้ แก่ผู้ยากไร้ และทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนในพื้นที่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ และวันสตรีไทย ปี 2553 จำนวนเงินทั้งสิ้น 21,000 บาท ณ หอประชุมอำเภอบ้านค่าย นางปราณี อิชยาวิโรจน์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.บ้านค่าย เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากเดือนสิงหาคม เป็นเดือนมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ วันที่ 12 สิงหาคม และในวันที่ 1 สิงหาคมเป็นวันสตรีไทย ทางคณะกรรมการพัฒนาสตรี อ.บ้านค่าย จึงได้จัดกิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์ ข้าวของเครื่องใช้ผู้ยากไร้ และทุนการศึกษาเด็กนักเรียนในพื้นที่เนื่องในวันดังกล่าวขึ้น เพื่อให้สมาชิกกลุ่มองค์กรพัฒนาสตรีในพื้นที่อำเภอบ้านค่าย ทั้ง 7 ตำบล ได้รวมพลังในวันสำคัญที่มีความหมายต่อเหล่าองค์กรสตรี และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้ผู้ด้อยโอกาสได้ทีสิทธิเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม...
....วฐิต/ข่าว......

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103