ระยองวันนี้
สรุปผลการตรวจสอบก้อนน้ำมันดิน(Tarball) ที่พบตามชายหาดจังหวัดระยอง

วันที่ 15 พ.ค. 2557 )
ส.ปชส.ระยอง

นายอาทิตย์ ละเอียดดี ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง เปิดเผยกับ ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง ว่า ตามที่ปรากฏเป็นข่าวพบก้อนน้ำมันดิน(Tarball) มีลักษณะเป็นก้อนสีดำขนาดเล็ก ถูกคลื่นซัดเข้าฝั่งบริเวณหาดพีเอ็มวาย และหาดแสงจันทร์ ตำบลปากน้ำ และตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง ได้เก็บตัวอย่างก้อนน้ำมันดินดังกล่าว เมื่อวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๗ พร้อมส่งตัวอย่างไปตรวจวิเคราะห์ผลยังห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ
 
กรมควบคุมมลพิษได้แจ้งผลการวิเคราะห์ก้อนน้ำมันดินข้างต้นแล้ว ปรากฏ ดังนี้
 
๑. ก้อนน้ำมันดินที่เก็บบริเวณหาดแหลมเจริญ หาดพีเอ็มวาย และหาดแสงจันทร์ เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๗ สามารถบ่งชี้ความเป็นไปได้ของส่วนประกอบไฮโดรคาร์บอน แต่เป็นกลุ่มที่แตกต่างกันกับตัวอย่าง บริเวณหน้าโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ อย่างชัดเจน จึงน่าจะมีที่มาจากแหล่งกำเนิดที่แตกต่างกัน
 
๒. ก้อนน้ำมันดินที่เก็บตัวอย่าง บริเวณหน้าโรงแรมแคนทารี เบย์ ระยอง เมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๗ มีรูปแบบโครมาโตแกรมที่สอดคล้องกับรูปแบบของน้ำมันดิบ แต่มีลักษณะไม่เหมือนน้ำมันดิบจากประเทศโอมาน ของ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) ที่รั่วไหลลงสู่ทะเล ในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ทั้งนี้ ยังไม่สามารถสรุปแหล่งกำเนิดได้

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103