ระยองวันนี้
ระยอง ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลและไฟไหม้ ระดับจังหวัดระยอง ที่โรงงานทำเคมีภัณฑ์ Ethyl Benzene (EBSM Plant) 16 พ.ค นี้

วันที่ 15 พ.ค. 2557 )
lส,ปชส.ระยอง

ระยอง ซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลและไฟไหม้ ระดับจังหวัดระยอง ที่โรงงานทำเคมีภัณฑ์ Ethyl Benzene (EBSM Plant)
            นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า เนื่องด้วยวันที่16 พฤษภาคม 2557 เวลาประมาณ 09.00-12.00 น จังหวัดระยอง โดย.สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับบริษัทไออาร์พีซี จำกัด(มหาชน)จัดให้มีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีสารเคมีรั่วไหลและไฟไหม้ ระดับจังหวัดระยอง ที่โรงงานทำเคมีภัณฑ์ Ethyl Benzene (EBSM Plant)ซึ่งตั้งอยู่บริเวณโซน IP ของเขตประกอบการอุตสาหกรรม ไออาร์พีซี โดยการซ้อมครั้งนี้จะมีการเปิดสัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินของโรงงาน อาจทำให้เกิดเสียงดังรบกวน หรือการจราจรตัดขัด บริเวณดังกล่าว
               ทั้งนี้ ขอ ให้หน่วยงานราชการ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการโรงงานฯ ผู้แทนท้องถิ่นและชุมชนรอบเขตประกอบการไออาร์พีซี ประชาชนและพนักงานในสถานประกอบการทุกแห่ง อย่าตื่นตระหนกเนื่องจากเป็นการฝึกซ้อมแผนฯ ดังกล่าว จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน
 
สวรส /ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103