ระยองวันนี้
หลายฝ่ายในระยอง เห็นด้วยกับการประกาศกฎอัยการศึกของผู้บัญชาการทหารบก เชื่อเป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะนี้ เพื่อบ้านเมืองจะได้เดินหน้าต่อไปได้

วันที่ 20 พ.ค. 2557 )
ส.ปขสระยอง

หลายฝ่ายใน​ระยอง เห็นด้วยกั​บการประกาศ​กฎอัยการศึ​กของผู้บัญ​ชาการทหารบ​ก เชื่อเป็นวิ​ธีที่ดีที่​สุดในขณะนี้ เพื่อบ้านเ​มืองจะได้เ​ดินหน้าต่อ​ไปได้
           นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง กล่าวว่า เห็นด้วยหลังจากที่กองทัพ ออกมาประกาศกฎอัยการศึกเชื่อว่าในวันนี้หุ้นจะขึ้น เพราะปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นและไม่มีใครสามารถตอบได้ แต่วันนี้เริ่มมีคำตอบได้แล้ว ซึ่งในความนึกคิดของตนแล้ว การที่กองทัพออกมาประกาศกฎอัยการศึกแบบนี้ถือว่าเป็นการปฏิวัติรูปแบบใหม่ และเป็นวิธีที่ดีที่สุดในสถานการณ์ปัจจุบัน ที่ไม่มีความรุนแรง ไม่มีความน่ากลัว ค่อยเป็นค่อยๆ ไปและทำความเข้าใจกับประชาชนเหมือนหลักการทำประชาสัมพันธ์ และเชื่อมั่นว่านักธุรกิจเข้าใจดี เพราะหากปล่อยให้เหมือนเดิมที่ยังหาคำตอบไม่ได้ก็จะยิ่งหนักกว่า แต่วันนี้เขารู้แล้วว่า 3 เดือน 6 เดือนจบ สามารถลงทุนหรือวางแผนอะไรก็สามารถเดินหน้าได้แล้วและจะไม่ส่งผลกระทบต่อจังหวัดระยองอย่างแน่นอน
           ด้านนายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และรองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง กล่าวว่า ในความคิดส่วนตัวแล้วเห็นด้วยจากที่กองทัพออกมาประกาศกฎอัยการศึกเพื่อแก้ปัญหาบ้านเมืองครั้งนี้ มองว่าในระยะสั้นจะไม่มีปัญหา แต่หากยืดเยื้อกินเวลาระยะยาวจะมีปัญหา เพราะฉะนั้นกองทัพควรจะจัดการให้จบโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจในจังหวัดระยองทั่วไป ส่วนใหญ่เข้าใจต่อสถานการณ์เช่นนี้ หากไม่จบจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนได้ โดยในเบื้องต้นนี้หลังจากที่มีการประกาศกฎอัยการศึกออกมาแล้ว ทางผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง ได้มีการเพิ่มมาตรการ ยกระดับความปลอดภัยให้มากขึ้น เพื่อเป็นการป้องกันเหตุร้าย
             ขณะที่นายวารินทร์ ดุษฎีวงศ์กำจร รองนายกเทศมนตรีนครระยอง อดีตรองประธานหอการค้าจังหวัดระยอง กล่าวว่า จากสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันที่มีผู้ไม่หวังดีไม่ว่าฝ่ายไหนที่สร้างเหตุใช้อาวุธสงครามมาทำลายกันเอง ส่งผลให้เศรษฐกิจของประเทศถดถอยไปมาก ฉะนั้นเมื่อทหารออกมาประกาศกฎอัยการศึกซึ่งถือว่าเป็นกฎหมายฉบับหนึ่งเพื่อสร้างความสงบให้กับบ้านเมือง จึงเห็นด้วยกับการที่มีการประกาศกฎอัยการศึกเพื่อให้เกิดมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น......
วฐิต/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103