ระยองวันนี้
ระยอง จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

วันที่ 21 พ.ค. 2557 )

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่ศาลาสร้างสุข ม.2 ต.พนานิคม อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง นายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ โดยมีนายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นาย อบจ.ระยอง นายสายหยุด อาบสุวรรณ เกษตรจังหวัดระยอง หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดระยอง ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงานจำนวนมาก

ซึ่งการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ดังกล่าว จัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง ภายในงานมีการให้บริการจากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกกฏหมายปฎิรูปที่ดิน คลินิกเกษตรและสหกรณ์ คลินิกศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี คลินิกหม่อนไหม และคลินิกกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางพารา นอกจากนี้ยังได้จัดให้มีกิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ นิทรรศการของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย

นายสายหยุด อาบสุวรรณ เกษตรจังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตร ได้อย่างรวดเร็ว และสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกัน ระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกร ให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยั่งยืนต่อไป.....


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103