ระยองวันนี้
ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง เตรียมจัดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2557 มุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักหวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

วันที่ 26 พ.ค. 2557 )
ส.ปขสระยอง

ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง เตรียมจัดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2557 มุ่งเน้นให้ประชาชนตระหนักหวงแหน และอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
         วันที่ 27 พ.ค.นายภุชงค์ สฤษฎีชัยกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมจัดงานวันทะเลโลก ประจำปี 2557 ซึ่งงานวันดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 8 มิถุนายนนี้ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ท่าเรียบเรือและศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลบ้านเพ อ.เมืองระยอง โดยงานจะเริ่มตั้งเวลา 08.00 น.เป็นต้นไป ภายในงานจะจัดให้มีกิจกรรมที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ประกอบด้วย การดำน้ำเก็บขยะ เก็บขยะชายหาด ปล่อยปูทะเล ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ มอบพันธุ์กล้าไม้ ทำหญ้าเทียม มอบทุ่นผูกเรือ มอบโล่ชุมชนอนุรักษ์ต้นแบบ และนิทรรศการจากหน่วยงานราชการและภาคเอกชน ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
        นายภุชงค์ กล่าว กิจกรรมที่จัดขึ้นในเนื่องวันทะเลโลกดังกล่าว นอกจากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 1 จังหวัดระยอง ที่เป็นแม่งานหลักแล้ว ยัง มีหน่วยงานเข้าร่วมกิจกรรมอีกหลายหน่วยงานประกอบด้วย ศูนย์วิจัยและพัฒนาทรัพยากรทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตะวันออก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออก ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง สถานีวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งระยอง อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด สวนพฤกษาศาสตร์ระยอง และบ้านเพ ทั้งนี้งานที่จัดขึ้นมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมงานประชาชน ชาวประมงในพื้นที่ได้ตระหนักหวงแหนและการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ...
วฐิต /ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103