ระยองวันนี้
กกต.ติวเข้มเจ้าหน้าที่ด้านสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย รับมือเลือกตั้งใหญ่ ซึ่ง กกต.เชื่อว่าจะมีการแข่งขันทางการเมืองรุนแรง

วันที่ 15 ก.พ. 2554 )
 

กกต.ติวเข้มเจ้าหน้าที่ด้านสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย รับมือเลือกตั้งใหญ่ ซึ่ง กกต.เชื่อว่าจะมีการแข่งขันทางการเมืองรุนแรง

วันนี้(14 ก.พ.54) เวลา 15.00 น.นายสมชัย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฎิบัติการ เรื่องการเตรียมความพร้อมในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.) ณ โรงแรมแรมระยอง รีสอร์ท อ.เมือง จ.ระยอง โดยเจ้าหน้าที่ กกต.ทั้งส่วนกลางและภูมิภาคเข้าร่วมประชุมฯ 130 คน กำหนดประชุมตั้งแต่วันที่ 14 -17 ก.พ.54 นี้ ทั้งนี้การประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมการเลือกตั้ง ส.ส. ในส่วนที่อยู่ในขอบเขต บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบของด้านการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัยให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม สามารถระบุผู้รับผิดชอบ หน้าที่ ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ การประสานงานตลอดจนการรายงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยการดำเนินการประชุมฯ จะแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อยตามหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น การกำหนดพื้นที่เป้าหมายหรือพื้นที่เฝ้าระวัง การปฏิบัติงานด้านการข่าว การประสานข้อมูลกับหน่วยงานอื่น การพัฒนาระบบฐานข้อมูลนักการเมือง การจัดชุดปราบปราม ชุดสืบสวนหาข่าว ชุดติดตาม การบริหารงานทั่วไป และงบประมาณ เป็นต้น

นายสมชัย จึงประเสริฐ กรรมการการเลือกตั้ง เปิดเผยว่า เนื่องจากวาระของ ส.ส. ชุดปัจจุบันนั้นจะสิ้นสุดลงในปี พ.ศ.2554 นี้ และจะต้องจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ เป็นการเลือกตั้งทั่วไป ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ ได้กำหนดให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เป็นผู้ควบคุมและดำเนินการจัดเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ทั้งนี้ด้านกิจการสืบสวนสอบสวนและวินิจฉัย เป็นส่วนงานที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหาข้อเท็จจริงและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาหรือข้อโต้แย้งที่เกิดขึ้นตามกฏหมาย โดนเฉพาะการเลือกตั้งทั่วไปที่จะมีขึ้นในครั้งนี้ ความว่าจะเกิดการแข่งขันทางการเมืองอย่างรุนแรง ซึ่งสิ่งที่ กกต.คาดหวังจากการประชุมฯ ครั้งนี้คือ ช่วยสนับสนุนให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม สามารถนำรูปแบบและการประเมินผลโครงการมาปรับใช้ได้กับการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่สำคัญยังจะทำให้ประชาชนเกิดความเกิดความเชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของ กกต.และสำนักงาน กกต.ได้ดียิ่งขึ้น.....
 
 
วฐิต/ข่าว.....

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103