ระยองวันนี้
จ.ระยอง ติดตามการแถลงผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือนทางวีดีทัศน์ทางไกล ขานรับดำเนินการตามนโยบาย ภารกิจหลัก เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

วันที่ 21 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 130 คน)

จ.ระยอง ติดตามการแถลงผลงานกระทรวงมหาดไทย รอบ 6 เดือนทางวีดีทัศน์ทางไกล ขานรับดำเนินการตามนโยบาย ภารกิจหลัก เร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
 
 
 เมื่อเวลา 10.30 น. วันที่ 21 เม.ย.58 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ และนายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำหัวหน้าส่วนราชการและสื่อมวลชนในจังหวัดระยอง ติดตามการแถลงผลงานกระทรวงมหาดไทยในรอบ 6 เดือน ผ่านทางวีดีทัศน์ทางไกล โดยมีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และ นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมแถลงผลงาน โดยแบ่งเป็นผลงานดังนี้ การเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ได้กำหนด 7 มาตรการเข้ม เพื่อป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ โดยให้ทุกจังหวัด อำเภอจัดชุดสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิด บูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดทำทะเบียนแรงงานทุกกลุ่ม ซึ่งเชื่อว่าจะสามารถแก้ปัญหาการค้ามนุษย์ได้ ขณะที่การแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ปรับการปฏิบัติงานในพื้นที่ คือ "ศูนย์ปฏิบัติการอำเภอ 37 อำเภอ” โดยมี นายอำเภอเป็นหลัก ร่วมกับฝ่ายทหารและตำรวจ เพื่อดูแลความปลอดภัยและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน พร้อมสั่งเพิ่มกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน (อส.) จัดตั้งกองกำลังประจำถิ่น จัดตั้งศูนย์วิทยุระดับตำบล ของแผนยุทธการ "ทุ่งยางแดงโมเดล” ทุกหมู่บ้าน การแก้ได้จะต้องทำให้มีเอกภาพและบูรณาการ พร้อมติดตามการทำงานและประเมินแล้วว่าสถานการณ์จะดีขึ้น
 
 นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า เบื้องต้นได้กำชับให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติตามตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนต่อไป...

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103