ระยองวันนี้
จ.ระยอง จัดโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” พร้อมนำโครงการ“รักระยอง ช่วยระยอง คืนความสุขให้ชาวระยอง” ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่ห่างไกลด้วย

วันที่ 22 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 131 คน)

จ.ระยอง จัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน” พร้อมนำโครงการ"รักระยอง ช่วยระยอง คืนความสุขให้ชาวระยอง” ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่ห่างไกลด้วย
 
เมื่อเวลา 09.30 น. วันที่ 22 เม.ย.ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำหน่วยบริการเคลื่อนที่จากส่วนราชการต่างๆ ตามโครงการ"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน" ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ที่ได้นำหน่วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยองเคลื่อนที่ ออกให้บริการประชาชนด้วย มีนายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข ปลัดจังหวัดระยอง นายปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ผู้นำ อปท.และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ร่วมเป็นเกียรติฯ โดยหน่วยบริการเคลื่อนที่ดังกล่าว มีการให้บริการหลายด้านด้วยกัน เช่น แจกถุงยังชีพผู้ยากไร้ มอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬา แว่นตา บริการรักษาพยาบาล แจกจ่ายพันธุ์ไม้ พันธุ์ปลา ทำหมันสุนัข แมว นิทรรศการความรู้ด้านต่างๆ และจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์จากกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่ ทั้งนี้การนำหน่วยเคลื่อนที่มาบริการฟรีแก่ประชาชนครั้งนี้ ถือเป็นการลดค่าใช้จ่าย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกล รวมทั้งยังได้มารับทราบปัญหาความต้องการ ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อนำกลับไปจัดทำแผนงบประมาณให้การช่วยเหลือต่อไปด้วย นอกจากนี้ทางจังหวัด ยังได้นำโครงการ "รักระยอง ช่วยระยอง คืนความสุขให้ชาวระยอง” เป็นโครงการที่ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากในพื้นที่ห่างไกล โดยนำเงินและสิ่งของไปช่วยเหลือนายติ๊ด มาดปราง อายุ 87 ปี อยู่บ้านเลขที่ 129 ม.11 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย และนายหมอ วิลาดี ยุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 191 ม.6 ต.บางบุตร อ.บ้านค่าย ..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103