ระยองวันนี้
ระยอง เร่งแก้ปัญหาช้างทำลายพืชไร่ของชาวบ้านในพื้นที่ อ.เขาชะเมา

วันที่ 28 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 147 คน)

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 27 เม.ย.ที่หอประชุมอำเภอเขาชะเมา จ.ระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด เดินทางไปรับฟังปัญหาช้างป่าลงจากเขามากินพืชไร่ของเกษตรกร และชาวบ้านในพื้นที่ อำเภอเขาชะเมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จากการรับฟังปัญหาในพื้นที่อำเภอเขาชะเมาในวันนี้ ปัญหาช้างป่าออกนอกเขตพื้นที่เข้าทำลายพืชผลของเกษตรกร ที่ทวีความรุนแรงและพืชไร่ของเกษตรกรได้รับความเสียหายมากขึ้น โดยส่วนที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพื้นที่ได้มีการเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาที่น่าสนใจไว้หลายเรื่อง อาทิ ให้ทุกหมู่บ้านคัดเลือกเครือข่ายตัวแทนละ 1 คนต่อ 1 หมู่บ้าน มาร่วมทำงานเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาร่วมกัน การขุดแหล่งน้ำให้สัตว์ป่าห่างกันจุดละ 500 เมตรรอบๆ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขาอ่างฤาไน การติดตั้งแสงไฟส่องสว่างตามเส้นทางช้างป่าเข้ามา เพื่อป้องกันไม่ให้คนกับช้างเผชิญหน้ากัน การปรับเปลี่ยนอาชีพของเกษตรกรจากการทำไร่เกษตรกรรมที่ถูกช้างป่าบุกมาทำลายมาเป็นการเลี้ยงปศุสัตว์ หรือปลูกพืชชนิดอื่นแทน รวมทั้งการพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส จัดสร้างจุดชมช้างป่า เพื่อพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของอำเภอเขาชะเมาที่มีศักยภาพเพียงพอต่อการท่องเที่ยว ฯลฯ ทั้งนี้ในเบื้องต้นได้พิจารณาแล้วทุกแนวความคิดเป็นเรื่องที่ดีและต้องรีบดำเนินการ จึงได้สั่งการให้ทางอำเภอร่วมกับทางอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง จัดประชุมส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันจัดทำแผนการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนทั้งในระยะสั้น – ระยะยาว อย่างเร่งด่วน โดยเน้นในเรื่องของความปลอดภัย เกิดความสมดุลให้คนกับช้างต้องอยู่ด้วยกันได้ เมื่อได้รายละเอียดแล้วจะได้นำมาพิจารณาผลักดันในเรื่องงบประมาณการดำเนินการต่อไป ....

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103