ระยองวันนี้
อำเภอบ้านค่ายจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล บ้านค่ายมินิมาราธอน ครั้งที่ 1

วันที่ 28 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 311 คน)
ส.ปขส.ระยอง

    ด้วย อำเภอบ้านค่าย ได้กำหนดจัดโครงการเดิน-วิ่งการกุศล บ้านค่ายมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างหน่วยงาน และรายได้ส่วนหนึ่งเข้าบริหารจัดการอุทยานสวนดอกไม้ฝายบ้านค่าย โดยกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ อุทยานสวนดอกไม้ฝายบ้านค่าย หมู่ 2 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง ลงทะเบียนเวลา 05.30 น. ณ อุทยานสวนดอกไม้ฝายบ้านค่าย และเวลา 06.00 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง
     ผู้สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอบ้านค่าย โทร. 038 641123 นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ นายอำเภอบ้านค่าย โทร. 081 8674077 นายสุวิชาญ สุทธิสง่า ปลัดอำเภอบ้านค่าย โทร. 089 9392675 หรือ www.facebook.com/bankhai.minimarathon
 
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว
    

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103