ระยองวันนี้
จังหวัดระยอง จับพ่อค้าเปิดแผงขายทุเรียนอ่อน หลังผู้บริโภคหลายรายร้องเรียนซื้อทุเรียนไปรับประทานแล้ว พบเป็นทุเรียนอ่อน หรือด้อยคุณภาพ

วันที่ 28 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 226 คน)

จังหวัดระยอง จับพ่อค้าเปิดแผงขายทุเรียนอ่อน หลังผู้บริโภคหลายรายร้องเรียนซื้อทุเรียนไปรับประทานแล้ว พบเป็นทุเรียนอ่อน หรือด้อยคุณภาพ
 
 เมื่อเวลา 15.00 น.วันที่ 28 เม.ย.นายอินทรีย์ เกิดมณี นายอำเภอเมืองระยอง พร้อมด้วยนายทรงธรรม ชำนาญ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองระยอง นำกำลังเจ้าหน้าที่จับกุมนายสมาน ปารมัติ อายุ 29 ปี อยู่บ้านเลขที่ 3 หมู่ 8 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ ขณะเปิดแผงขายทุเรียนอยู่ริมถนนสายทับมา – เนินพระ ใกล้กับตลาดโต้รุ่งหมอดิษฐ์ เขตเทศบาลตำบลทับมา อ.เมืองระยอง หลังได้รับการร้องเรียนจากผู้บริโภคหลายราย ซื้อทุเรียนจากแหล่งดังกล่าวไปรับประทานแล้วเป็นทุเรียนด้อยคุณภาพ หรือทุเรียนอ่อน โดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการสุ่มตรวจวัดคุณภาพหาเปอร์เซ็นแป้งในเนื้อทุเรียนพบว่าต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้นายสมาน อ้างว่ารับซื้อทุเรียนมาจากพ่อค้าในจังหวัดจันทบุรี โดยไม่รู้ว่าเป็นทุเรียนอ่อน หรือด้อยคุณภาพ เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อดำเนินคดีกับนายสมาน ปารมัติ ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 271 ผู้ใดขายของโดยหลอกลวงด้วยประการใดๆ ให้ผู้ซื้อหลงเชื่อในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือปริมาณแห่งของนั้นเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และความผิดตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 47 ผู้ใดโดยเจตนาก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในแหล่งกำเนิด สภาพ คุณภาพ หรือสาระสำคัญประการอื่นอันเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นของตนหรือของผู้อื่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 50,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103