ระยองวันนี้
สำนักงานประมงจังหวัดระยองเชิญชวน ชาวประมง เจ้าของเรือและไต๋เรือ แจ้งข้อมูลเข้าออกเรือประมง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าประมงไทยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก

วันที่ 30 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 447 คน)
lส,ปชส.ระยอง

สำนักงานประมงจังหวัดระยองเชิญชวน ชาวประมง เจ้าของเรือและไต๋เรือ แจ้งข้อมูลเข้าออกเรือประมง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าประมงไทยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก
         นางลดาวัลย์ วนโกสุม ประมงจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ด้วยกรมประมงได้ดำเนินกิจกรรมนำร่องการแจ้งเข้า ออกของเรือประมงใน ๔ จังหวัดชายทะเล ได้แก่จังหวัดชุมพร สงขลา ภูเก็ตและจังหวัดระนอง เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาการทำการประมง IUU เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นมานั้น และกรมประมงมีกำหนดการจะดำเนินการกิจกรรมดังกล่าวทั้ง ๒๒ จังหวัดชายทะเล โดยมีศูนย์วิทยุประมงชายฝั่งของกรมประมง จำนวน ๒๖ ศูนย์ ทำหน้าที่เป็นศูนย์แจ้งเข้า ออกของประมง จะเริ่มดำเนินการในวันที่ ๖ พฤษภาคม ทั้งนี้ สำนักงานประมงจังหวัดระยอง ขอเชิญชวนพี่น้องชาวประมง เจ้าของเรือและไต๋เรือ ที่มีขนาดเรือ ๓๐ ตันกรอสขึ้นไปมาแจ้งข้อมูลการเข้าออกเรือประมง ได้ที่ศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงจังหวัดระยอง เพื่อร่วมแสดงเจตนารมณ์ในการทำการประมงอย่างรับผิดชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าประมงไทยเป็นที่ยอมรับทั่วโลก ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานประมงจังหวัดระยอง โทรศัพท์ ๐๓๘- ๖๙๔๑๙๔ ในวันและเวลาราชการ
สวรส/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103