ระยองวันนี้
จังหวัดระยองเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

วันที่ 30 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 107 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

จังหวัดระยองเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
           นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ด้วยได้เกิดเหตุแผ่นดินไหว เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๑๑ น ขนาด ๗.๘ ตามมาตราริกเตอร์ ความลึก ๑๘ กม. บริเวณ ประเทศเนปาล ห่างจากกรุงกาฐมานฑุ ไปทางตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ ๘๐ กม. ทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มลงมามีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมาก จังหวัดระยองให้ความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล จึงขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันบริจาคสิ่งของสำหรับให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาลได้แก่ เงิน อาหารสำเร็จรูปเครื่องนุ่งห่ม และเครื่องกันหนาวที่เหมาะสมกับสภาพของเนปาลและยังไม่ได้ผ่านการใช้งานกรณีเป็นอาหารต้องเหมาะสมกับความเชื่อ เพราะส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ไม่บริโภคเนื้อวัว โดยบริจาคผ่านช่องทางดังนี้    
        ๑ ศูนย์ดำรงธรรม ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น ๑ ต.เนินพระ อ. เมืองระยอง
         ๒ บัญชีศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาเฟื่องนคร บัญชีเลขที่ ๑๕๙-๐ –๐๘๐๘๘-๒ (เพียงบัญชีเดียว) ชื่อบัญชี เงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล และกรุณานำส่งสำเนาใบโอนเงินทางโทรสารหมายเลข ๐-๓๘๖๙- ๔๑๓๔ ซึ่งจังหวัดจะรวบรวมส่งไปยังส่วนกลาง เพื่อส่งความช่วยเหลือต่อไปยังประเทศเนปาล จึงพิจารณาบริจาคเงินเป็นอันดับแรก เพื่อบริหารจัดการที่สะดวก รวดเร็ว และตรงต่อความต้องการของผู้ประสบภัยด้วย หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายสงเคราะห์ผู้ประสบภัย โทรศัพท์ ๐-๓๘๖๙-๔๑๒๙ ในวันและเวลาราชการ
สวรส/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103