ระยองวันนี้
เปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จังหวัดระยอง

วันที่ 30 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 197 คน)
ส.ปชส.ระยอง

     ด้วย นางสาวปณัชชา เต็มศรี นักวิชาการแรงงานชำนาญการ รักษาราชการแทน จัดหางานจังหวัดระยองแจ้งว่า ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์) มีกำหนดเดินทางไปราชการเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดระยอง ชลบุรี จันทบุรี และตราด และเปิดศูนย์บริการจัดหางานเพื่อคนไทย (Smart Job Center) จังหวัดระยอง และงานนัดพบแรงงานจังหวัดระยอง ณ Star Center (ตึกใหม่) ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558 เวลา 11.00 น.
    จึงขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
 
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103