ระยองวันนี้
กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทจำเลยในคดีอาญาที่เสียชีวิต 6 ราย เป็นเงินกว่า 5 แสนบาท

วันที่ 30 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 143 คน)

กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทจำเลยในคดีอาญาที่เสียชีวิต 6 ราย เป็นเงินกว่า 5 แสนบาท
 
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 29 เม.ย.ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทจำเลยในคดีอาญาที่เสียชีวิต 6 ราย ประกอบด้วย นายนพพงศ์ จันทิมา นายธวัชชัย หอมอ้น นายธีรยุทธ พลคุมพล นายเจษฎาพร ถิ่นนา นางสาวชลดา ดวงประทีป และนายสุสดี มะหา เป็นเงิน 580,000 บาท ทั้งนี้สืบเนื่องจาก จำเลยในคดีอาญาทั้ง 6 รายที่เสียชีวิต ไม่ส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิด และถูกดำเนินคดี ต่อมาปรากฏตามคำพิพากษาอันถึงที่สุดในคดีว่า จำเลยไม่ได้เป็นผู้กระทำความผิด หรืการกระทำของจำเลยไม่เป็นความผิด กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ภาค 1 และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดระยอง จึงได้มอบช่วยเหลือให้แก่ทายาท หรือครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตทั้ง 6 รายขึ้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการเยียวยาสำหรับผู้ที่เสียหายไม่ได้กระทำความผิด ตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหาย ค่าทดแทน และค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาดังกล่าว...

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103