ระยองวันนี้
ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล

วันที่ 30 เม.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 436 คน)

ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เชิญชวนผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล
 
 นายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ตามที่ได้เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่ประเทศเนปาล เมื่อวันที่ 25 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลกระทบให้อาคารบ้านเรือนที่กรุงกาฐมาณฑุ และเมืองใกล้เคียงได้รับความเสียหายพังถล่ม มีผู้บาดเจ็บ และเสียชีวิตเป็นจำนวนมากหลายพันคน โดยรัฐบาลให้ความสำคัญในการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล จึงให้ทุกจังหวัดดำเนินการรับบริจาคเงิน สิ่งของจากผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยดังกล่าว ทั้งนี้ในส่วนขังจังหวัดระยอง ได้ตั้งศูนย์รับบริจาคเงิน และสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวประเทศเนปาล ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ซึ่งตั้งอยู่ภายในศูนย์ราชการจังหวัดระยอง นอกจากนี้ยังสามารถบริจาคได้ที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทั้ง 8 อำเภอ ในจังหวัดระยอง ขณะที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในพื้นที่ และสำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองจะได้ทำหนังสือเพื่อขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคเป็นเงินสดตามความศรัทธาของแต่ละสถานประกอบการ เพื่อเป็นการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม โดยจะขอเน้นเป็นเงินสดมากกว่าสิ่งของ โดยการบริจาคในครั้งนี้สามารถนำหลักฐานไปลดหย่อนภาษีของสถานประกอบการได้อีกด้วย ซึ่งสามารถบริจาคได้ที่สำนักงานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง หรือ ที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดระยอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป .

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103