ระยองวันนี้
ระยองประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก และวันอัฎฐมีบูชา ประจำปี 2558

วันที่ 1 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 193 คน)
lส,ปชส.ระยอง

ระยองประชุมเตรียมจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก และวันอัฎฐมีบูชา ประจำปี 2558           
      นายธีรวัฒน์ สุดสุข ปลัดจังหวัดระยอง ประธานประชุมเตรียมการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก และ วันอัฎฐมีบูชา ประจำปี 2558 พร้อมด้วยคณะกรรมการแต่ละฝ่ายร่วมพิจารณาแนวทางการจัดกิจกรรม ณ ห้องภักดีศรีสงคราม ศาลากลางจังหวัดระยอง ซึ่งปีนี้วันวิสาขบูชา ตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ขึ้น 15 ค่ำเดือน 6 และวันอัฎฐมีบูชา ตรงกับวันแรม 8 ค่ำ เดือน 6(ปี 2558 ตรงกัยวันแรม 8 ค่ำ เดือน 7) ตรงกับวันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2558 คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมนาพระพุทธเจ้า (หลังเสด็จดับขันธปรินิพพาน 8 วัน) นอกจากนี้ยังเป็นวันคล้ายวันที่พระนางสิริมหามายา องค์พระพุทธมารดาสิ้นพระชนม์(หลังประสูติ และเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธองค์เสวยวิมุตติสุขตลอด 7 วัน (หลังตรัสรู้) ซึ่งมติเถรสมาคมกำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 29 พฤษภาคม 2558-9 มิถุนายน 2558
      ทั้งนี้ จังหวัดระยองกำหนดจัดกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่ 1 มิถุนายน 2558 ได้แก่ วัดเนินพระ วัดป่าประดู่ และวัดลุ่ม อ.เมือง จ.ระยอง และวัดที่แต่ละอำเภอกำหนด กำหนดการภาคเช้า เวลา 06.30 น ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดเนินพระ โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธาน ส่วนภาคค่ำ เวลา 19.30 น ร่วมพิธีเวียนเทียน พร้อมเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมแต่งกายชุดสีขาว /ลด ละ เลิก อบายมุข และประดับธงทิวตามอาคาร บ้าน เรือน ร้านค้า สถานที่ราชการ โดยพร้อมเพรียงกัน
สวรส /ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103