ระยองวันนี้
จังหวัดระยองประชุมคณะทำงานควบคุมตรวจสอบเรือประมงและการทำการประมงและจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-แจ้งออกของเรือประมง

วันที่ 1 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 122 คน)
lส,ปชส.ระยอง

จังหวัดระยองประชุมคณะทำงานควบคุมตรวจสอบเรือประมงและการทำการประมงและจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-แจ้งออกของเรือประมง
      วันที่ 1 พ.ค 58 ที่ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง . ประธานประชุมคณะทำงานควบคุมตรวจสอบเรือประมงและการทำการประมงและจัดตั้งศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า-แจ้งออกของเรือประมงจังหวัดระยอง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาการประมงที่ผิดกฎหมายและเป็นการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในกิจการประมงทั้งนี้ ที่ประชุมพิจารณาความพร้อมการดำเนินการ ขั้นตอนการปฎิบัติงาน การรายงานผล โดย จังหวัดระยองกำหนดพิธีเปิดศูนย์ควบคุมการแจ้ง-เข้าออกของเรือประมงจังหวัดระยอง ในวันที่ 6 พฤษภาคม เวลา 09.00 น โดย นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ระยอง ประธานเปิดศูนย์ฯ ณ สถานีวิทยุฯชายฝั่ง กรมประมง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
       จึงขอเชิญชวนคณะทำงานควบคุมฯ และสื่อมวลชนจังหวัดระยองร่วมพิธีเปิดศูนย์ฯ โดยทั่วกัน่
สวรส/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103