ระยองวันนี้
กลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง จัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน

วันที่ 29 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 254 คน)

 
ชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม จ.ระยอง ได้จัดกิจเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยรอบโรงงานฯ ในเขตเทศบาลมาบตาพุด จำนวน 38 ชุมชน และเขตเทศบาลบ้านฉาง 14 ชุมชน โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้การประกอบอาชีพ และกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงงานและชุมชน นางบุปผาพรรณ พานทอง รักษาการประธานชมรมประชาสัมพันธ์กลุ่มโรงงานในนิคมอุตสาหกรรม กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นมุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ความเข้าใจ และความไว้วางใจของชุมชนที่อยู่โดยรอบโรงงาน รวมถึงความร่วมมือซึ่งกันและกัน ผ่านรูปแบบกิจกรรมต่างๆ เพื่อเรียนรู้ปัญหา และความต้องการ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างชุมชนและบุคลากรของโรงงาน เพื่อนำไปสู่การอยู่ร่วมกันแบบยั่งยืนต่อไป...

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103