ระยองวันนี้
สาธารณสุขระยอง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่กลุ่มเสี่ยงภายในศูนย์ราชการระยอง‏

วันที่ 29 พ.ค. 2558 (จำนวนคนอ่าน 356 คน)

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 28 พฤษภาคมนี้ ที่ศูนย์ราชการจังหวัดจังหวัดระยอง นายแพทย์ชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้นำเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลระยอง รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ ให้กับผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานราชการในจังหวัดระยอง โดยโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ร่วมฉีดวัคซีนพร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญชวนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ให้ได้รับการฉีดวัคซีนป้องไข้หวัดใหญ่ในครั้งนี้ด้วย นายแพทย์ชุมพล สุวรรณ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง กล่าวว่า ในช่วงฤดูฝนของทุกปีมักมีการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ นอกจากเกิดความหวั่นวิตกในประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่แล้ว ผู้บริหาร และข้าราชการ ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก และใกล้ชิดกับประชาชน หวั่นวิตกต่อการเกิดโรคไข้หวัดใหญ่เช่นกัน จึงได้มีการรณรงค์ให้ความรู้ ความเข้าใจแก่ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ รวมถึงเฝ้าระวังป้องกันไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว โดยการฉีดวัคซีนให้กับผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับประชาชนและเสี่ยงที่จะติดโรคได้ง่ายด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันการเกิดโรคดังกล่าว สำหรับไข้หวัดใหญ่ เกิดจากการติดเชื้อไวรัสอินฟูลเอ็นซ่า ซึ่งมีการระบาดเป็นช่วงๆ ในหน้าฝนและหน้าหนาว เป็นเชื้อที่มีโอกาสกลายพันธุ์เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่รุนแรง หากติดเชื้อแล้วอาจเสียชีวิตได้.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103