ระยองวันนี้
ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ระยองประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำประแสร์

วันที่ 2 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 176 คน)

ที่ปรึกษา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดระยองประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี ที่จะเดินทางมาตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 
เมื่อเวลา 15.00 น.ของวันที่ 2 พ.ค.ที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ สำนักชลประทานที่ 9 กรมชลประทาน อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง นายนริสชัย ป้อมเสือ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พร้อมคณะ เดินทางมาประชุมเตรียมความพร้อมร่วมกับนายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เจ้าหน้าที่ทหารจาก มณฑลทหารบก ที่ 14 และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในการเตรียมความพร้อมรับนายกรัฐมนตรี ในโอกาสที่จะเดินทางตรวจติดตามสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง ในวันที่ 10 มิถุนายนนี้ โดยนายกรัฐมนตรี มีกำหนดจะเดินทางโดยเฮลิคอปเตอร์ มายังอ่างเก็บน้ำประแสร์ รับฟังการบรรยายสรุป ตรวจติดตามโครงการเพิ่มความจุด้วยการเสริมคันสปริงเวย์ และพบปะกับประชาชน เสร็จแล้วจะเดินทางกลับในวันเดียวกัน ซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้มีการพูดคุยในเรื่องการเตรียมที่จอดเฮลิคอปเตอร์ของนายกรัฐมนตรี และที่จอดรถภาย ที่แบ่งเป็น 4 โซน ประกอบด้วย ที่จอดรถเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - วีไอพี – ทั่วไป
 
ด้านนายประสาน พฤกษชาติ ชลประทานจังหวัดระยอง กล่าวว่า การเสริมคันสปริงเวย์ของอ่างเก็บน้ำประแสร์ให้สูงขึ้นอีกประมาณ 1 เมตร จะทำให้สามารถกักเก็บน้ำได้เพิ่มขึ้นอีก 47 ล้านลูกบาศก์เมตร ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำประแสร์จากเดิมที่สามารถกักเก็บน้ำได้ 248 ล้านลูกบาศก์เมตร เพิ่มขึ้นเป็น 295 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี ขณะนี้โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปมากแล้ว คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนกรกฏาคมนี้ และเมื่อการก่อสร้างเสริมคันสปริงเวย์ของอ่างเก็บน้ำประแสร์แล้วเสร็จ จะเป็นอ่างเก็บน้ำหลักที่สามารถกระจายน้ำไปยังอ่างเก็บน้ำระดับอื่นๆ ดูแลพื้นที่เกษตรกรรมนับแสนไร่ของจังหวัดระยองสามารถตอบสนองการอุปโภคบริโภคของทุกภาคส่วนได้เป็นอย่างดี และเมื่อปริมาณน้ำเพียงพอแล้วอ่างเก็บน้ำประแสร์ จะเป็นแหล่งน้ำหลักในการจัดสรรน้ำให้ทุกภาคส่วนทั้งระบบท่อ และคลองส่งน้ำ เป็นอ่างต้นแบบในการใช้น้ำเพื่อให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงน้ำได้อย่างสมบูรณ์ แบบต่อไป อย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของจังหวัดระยอง ยังมีปริมาณกักเก็บอยู่ในเกณฑ์ปกติ อ่างดอกกรายมีปริมาณกักเก็บคิดเป็นร้อยละ 34.76 อ่างหนองปลาไหลคิดเป็นร้อยละ 50.05 อ่างคลองใหญ่คิดเป็นร้อยละ 20.57 อ่างประแสร์คิดเป็นร้อยละ 63.61 แชะอ่างคลองระโอกคิดเป็นร้อยละ 30.08 ประกอบกับขณะนี้กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนและมีฝนตกในพื้นที่ทำให้มีน้ำไหลลงอ่างมากขึ้นโดยเฉพาะอ่างเก็บน้ำดอกกราย ส่วนอ่างเก็บน้ำหนองปลาไหลก็ได้รับการผันน้ำจากอ่างเก็บน้ำประแสร์แล้ว 14 ล้านลูกบาศก์เมตร....

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103