ระยองวันนี้
จังหวัดระยอง ขอเชิญส่งผลงานประกวดบทกลอน รางวัลกวีศรีสุนทรโวหารครั้งที่ 1 เนื่องในงานวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๘

วันที่ 4 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 215 คน)
lส,ปชส.ระยอง

จังหวัดระยอง ขอเชิญส่งผลงานประกวดบทกลอน รางวัลกวีศรีสุนทรโวหารครั้งที่ ๑ เนื่องในงานวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๘
          นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ด้วยจังหวัดระยองร่วมกับสมาคมนักกลอนแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดกิจกรรม การประกวดบทกลอน รางวัลกวีศรีสุนทรโวหาร ครั้งที่ ๑ เนื่องในงานวันสุนทรภู่ ประจำปี ๒๕๕๘ เพื่อเผยแพร่เกียรติคุณของสุนทรภู่ ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมประเพณีของเมืองระยองผ่านวรรณกรรมสุนทรภู่ และสืบสานและรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์รูปแบบวรรณกรรมตามแนวทางของสุนทรภู่ คุณสมบัติผู้ส่งผลงานเข้าประกวด เป็นประชาชนทั่วไป ไม่จำกัด อายุ เพศ ลักษณะหลักเกณฑ์การส่งผลงาน เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นเอง โดยมีเนื้อหาสาระตามวัตถุประสงค์ข้างต้นห้ามลอกเลียนแบบหรือละเมิดลิขสิทธิ์ใดๆ เป็นผลงานประเภทกลอนยาว ขนาดความยาว ๖๐-๗๐ บท กระดาษเอ ๔ หลักเกณฑ์การพิจารณา เนื้อหาสาระเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์ มีอรรถรส ชวนอ่าน สำนวนภาษาถูกต้อง มีองค์รวมของความเป็นวรรณกรรม รางวัลประกวด ชนะเลิศ เงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัล ชนะเลิศอันดับ ๑ เงินรางวัล ๘,๐๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ เงินรางวัล ๖,๐๐๐ บาทพร้อมโล่รางวัล รางวัลชมเชยอีก ๓ รางวัลๆ ละ ๔,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร กำหนดส่งผลงานได้ที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง ศาลากลางจังหวัดระยอง ชั้น ๔ ถนนสุขุมวิท อ. เมือง จ. ระยอง ๒๑๑๕๐ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ ประกาศผลตัดสินวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ มอบรางวัลวันศุกร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๗.๐๐ น ณ เวทีกลาง บริเวณถนนอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ตำบลกร่ำ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สอบถามเพิ่มเติมที่ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระยอง โทร ๐๓๘ -๖๙๔๑๕๔ ในวันและเวลาราชการ
สวรว/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103