ระยองวันนี้
รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม มอบทุนบุตรหลานผู้ปฎิบัติงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จว.พร้อมติดตามปัญหาช้างป่าที่ระยอง

วันที่ 5 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 241 คน)

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ จ.ระยอง มอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ในพื้นที่รอยต่อ 5 จังหวัดภาคตะวันออก อันเนื่องมาจากพระราชดำริและติดตามปัญหาช้างป่าออกจากพื้นที่ป่ามาหากิน

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 5 มิ.ย. ที่โรงเรียนเขาชะเมาวิทยา ตำบลห้วยทับมอญ อำเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เดินทางไปเป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด (ภาคตะวันออก) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวนรวมทั้งสิ้น 378 ทุน แบ่งเป็นระดับประถมศึกษา จำนวน 180 ทุนๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 546,000 บาทและระดับมัธยมศึกษา/ปวช. จำนวน 196 ทุนๆ ละ 5,000 บาท เป็นเงิน 980,000 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,526,000 บาท นอกจากนั้นแล้วในงานยังได้มีกิจกรรมการมออบถังน้ำ / หนังสือ/ อุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียนต่างอีกด้วย

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ กล่าวว่า ขณะนี้ประเทศกำลังเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน (AEC) เยาวชนจะเป็นกำลังของชาติที่จะนำพาประเทศชาติก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยนได้อย่างสง่าผ่าเผย จึงอยากให้เด็กนักเรียนทั้งหลายได้ขยันและสนในการเรียนให้มาก อีกทั้งครูและผู้ปกครองต้องช่วยกันเอาใจใส่ดูแลลูกหลานให้ความสำคัญและสนใจกับการศึกษามากขึ้นเช่นกัน ซึ่งในอนาคตอาจะมีการส่งเสียให้ลูกหลานข้าราชการที่เรียนดีได้เรียนจนจบชั้นอุดมศึกษาหรือระดับปริญญาเพื่อกลับมาทำประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติในอนาคต

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ กล่าวต่อว่า ในการติดตามงานในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัดในภาพรวมของมูลนิธิฯ โดยเฉพาะปัญหาเรื่องช้างที่หลุดออกจากพื้นที่ป่า จะต้องมีการดำเนินการขุดคูกั้นช้างป่าซึ่งยังเหลือพื้นที่อีกนิดหน่อยระยะทางประมาณ 10 - 20 กิโลเมตรในเขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัดให้ครบจากทั้งหมดที่มีความยาวรวม 600 กิโลเมตร นอกนั้นจะเหลือพื้นที่อีกเล็กน้อยที่เป็นโขดหินที่ไม่สามารถขุดคูกั้นช้างได้ก็ได้สั่งการให้กรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธ์พืช ไปทำเป็นกำแพง หรือสิ่งกีดขวางแทน ซึ่งขณะนี้ได้งบประมาณมาแล้ว เมื่อแล้วเสร็จจนครบทั้งหมดแล้ว คู่กั้นช้างจะสามารถป้องกันช้างป่าเข้าไปหากินในพื้นที่การเกษตรของประชาชนได้และจะเป็นการแบ่งพื้นที่ชัดเจนว่าเป็นเขตป่ารอยต่อ 5 จังหวัดจำนวน 1 ล้าน 3 แสนกว่าไร่และจะทำให้เป็นพื้นที่อนุรักษ์สัตว์ป่าและพันธ์พืช ประชาชนที่อยู่มาเดิมในเขตรอยต่อ 5 จังหวัดก็จะได้เป็นเจ้าของและต้องดูแลสัตว์ป่าและป่าให้ลูกหลานในอนาคตร่วมกัน และหากมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นก็จะส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ซึ่งขณะนี้มีช้างอยู่ในป่าเขตรอยต่อ 5 จังหวัดจำนวน 300 กว่าตัวแล้ว ส่วนกรณีของถนนที่ตัดผ่านป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ที่เป็นเหตุให้สัตว์ป่าล้มตายปีละ 3,000 ตัวนั้น ในอนาคตคงจะมีการปิดถนนเส้นดังกล่าวและให้มาพัฒนาถนนที่อ้อมนอกพื้นที่ป่าที่มีอยู่แทน แต่ยังเป็นถนนที่เป็นดินลูกรังและมีระยะทางไกลกว่าประมาณ 5 – 6 กิโลเมตร …


สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103