ระยองวันนี้
พ่อเมืองระยอง นั่งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนำทีมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง

วันที่ 6 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 253 คน)

พ่อเมืองระยอง นั่งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนำทีมสำรวจแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของ ต.ปากน้ำประแสร์ อ.แกลง จ.ระยอง
 
 วันที่ 6 มิ.ย. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนางนิภา สุวรรณสุจริต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระยอง นำส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดระยองและใกล้เคียง นั่งมอเตอร์ไซค์พ่วงข้างสำรวจแห่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลปากน้ำประแส เพื่อจะได้ร่วมกันค้นหาจุดอ่อนจุดแข็งมาส่งเสริมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์แหล่งใหม่ของจังหวัดระยองที่มีศักยภาพและมีความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวที่ไม่ต้องใช้เวลามากนัก สำหรับตำบลประแสร์เป็นชุมชนริมแม่น้ำตั้งแต่สมัยอยุธยา มีแม่น้ำประแสกั้นเขตตำบล มีลำคลอง ลงสู่ทะเล มีการทำนากุ้ง เลี้ยงปลาน้ำกร่อยริมฝั่งแม่น้ำประแส มีท่าเรือประมงขนาดใหญ่ บริเวณปากแม่น้ำเป็นชุมชนหนาแน่น เป็นแหล่งการค้า ชาวบ้านทำเกษตร เช่น ปลูกมะม่วง มะพร้าว ประมงพื้นบ้าน เลี้ยงปลาเก๋า เลี้ยงปลาในกะชังประมงทะเลลึก ผลิตภัณฑ์ทางการประมง บริเวณนี้มีจุดท่องเที่ยวที่น่าสนใจได้แก่ ศาลสมเด็จกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ภายในศาลประดิษฐานรูปหล่อเท่าองค์จริงของพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวง ชุมพรเขตรอุดมศักดิ์ พระบิดาแห่งกองทัพเรือไทย และเป็นที่เคารพสักการะของชาวปากน้ำประแสร์ เรือรบหลวงประแส ตั้ง อยู่ที่ชายหาดประแส เป็นเรือรบปลดระวางแล้ว ชาวประแสร์ขอให้นำมาเป็นเกียรติประวัติและเป็นที่ศึกษาและท่องเที่ยว ชายหาดแหลมสน เป็น ชาดหาดที่ทอดยาวไปจนถึงแหลมแม่พิมพ์ ปัจจุบันเทศบาลตำบลปากน้ำประแส ได้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณชายหาด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวชมหาดแหลมสน และวัดแหลมสนที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ สะพานชมป่าชายเลน ทุ่งโปรงทอง ตั้งอยู่ที่หมู่ 7 เป็นสะพานไม้สร้างจากเงินกองทุนหมู่บ้าน ทอดแนวยาวลัดเลาะไปตามแนวต้นโกงกาง พาดผ่านไปบนยอดต้นโปรงสีเขียวตองอร่ามตา ไปบรรจบกับปลายสะพานทุ่งโปรงทอง โดยสะพานแห่งนี้ทอดไปสิ้นสุดที่ทะเลประแสร์ แพชมหิ่งห้อย แม่ น้ำประแส ชาวบ้านในชุมชนรวมกลุ่มกันอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม ย้อนกลับสู่วิถีชีวิตคนชาวคลองริมน้ำสัมผัสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์คนกับแม่น้ำประแส อันเป็นสายน้ำสำคัญของจังหวัดระยอง ล่องเรือดูหิ่งห้อยปากน้ำประแสร์ชมธรรมชาติสองฝั่งแม่น้ำ
 
 
 นายไชยรัตน์ เอี้อตระกูล นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำประแส กล่าวว่า ปัจจุบันปากน้ำประแสก็ยังคงความน่าสนใจของสถานที่ไว้รอให้นักท่องเที่ยวมาเยือน ซึ่งหากใครมาเที่ยวชุมชนปากน้ำประแสร์ นอกจากจะมีที่พักโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐานพร้อมแล้ว ก็ยังพร้อมที่จะพาชมสถานที่ท่องเที่ยวในตำบลปากน้ำประแสร์ โดยมีเจ้าของบ้านเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยว และใช้ยานพาหนะเป็น "รถมอเตอร์ไซค์พ่วงข้าง” พาหนะที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนปากน้ำประแส มาใช้แว้นซิ่งพานักท่องเที่ยวไปชมวิถีชีวิตและแหล่งท่องเที่ยวที่นี่ เชื่อว่าใครที่ได้มาพักก็จะได้เห็นวิถีชีวิตของคนปากน้ำประแสได้ลึกซึ้งกว่านักท่องเที่ยวคนอื่น และยังมีเวลาในการเดินเล่นชมชุมชน เช่น ได้ชมตลาดในตัวตำบล เห็นวิถีชีวิตและอาหารการกินในพื้นถิ่น อีกทั้งบรรยากาศของบ้านเรือนในตลาดก็ยังมีความคลาสสิคไม่น้อย ยังสามารถเห็นเรือนแถวไม้เก่าแก่สวยๆ หลายหลัง ถูกใจคนชอบบรรยากาศเก่าๆ ยิ่งนัก นอกจากนั้นแล้วยังสามารถเดินทางไปชมสถานที่เพาะเลี้ยงเต่าทะเลที่เกาะมันใน เกาะมันกลางและเกาะมันนอกได้อย่างสะดวกรวดเร็วด้วย…

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103