ระยองวันนี้
พ่อเมืองระยอง มอบนโยบาย และเกียรติบัตรรางวัล O—Net ให้กับผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพป.ระยองเขต 2 สูงกว่าระดับประเทศจำนวน 78 โรงเรียน และได้อันดับ 7 ของประเทศ

วันที่ 8 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 130 คน)

พ่อเมืองระยอง มอบนโยบาย และเกียรติบัตรรางวัล O—Net ให้กับผู้บริหารโรงเรียน สังกัด สพป.ระยองเขต 2 สูงกว่าระดับประเทศจำนวน 78 โรงเรียน และได้อันดับ 7 ของประเทศ
 
 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน ที่โรงแรงโกลเด้นซิตี้ อ.เมืองระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ระยอง เป็นประธานมอบเกียรติบัตรให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีผลการประเมิน O—Net ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2557 สูงกว่าระดับประเทศจำนวน 78 โรงเรียนในสังกัดสำนักเขตการศึกษาประถมศึกษาระยอง(สพป.)เขต 2 จ.ระยอง โดยมีนายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยองเขต 2 พร้อมผอ.โรงเรียนและผู้บริหารสถานศึกษาทั้ง 88 โรงเรียนและผอ.กลุ่ม สพป.ระยองให้การต้อนรับ
 
 ทั้งนี้นายธงชัย มั่นคง ผอ.สพป.ระยองเขต 2 จ.ระยอง กล่าวว่า  โรงเรียนในสังกัด สพป.ระยองเขต 2 จำนวน 88 โรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติ O –Net สูงกว่าระดับประเทศ จำนวน 78 โรงเรียน ได้อันดับที่ 7 ระดับประเทศ จาก 185 เขตทั่วประเทศ ปัจจุบันโรงเรียนในสังกัด สพป.ระยองเขต 2 มีจำนวน 88 โรงเรียน ขาดผู้บริหารถึง 20 โรงเรียน แต่ก็สามารถผ่านการประเมิน จนได้รับรางวัล O –Net สูงกว่าระดับประเทศ ที่ผ่านมาในปี 2555 ได้อันดับที่ 51 ของประเทศ ปี 2556 ได้อันดับที่ 11 ของประเทศ
 
 
นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผวจ.ระยอง กล่าวในตอนหนึ่งว่าการศึกษาเป็นเรื่องสำคัญ เป็นการสร้างคนให้มีความรู้ความสามารถ มีคุณภาพ และเป็นพื้นฐานของการพัฒนาในทุกด้าน เพราะฉะนั้นการศึกษาคงหนีไม่พ้นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งอนาคตของนักเรียน สิ่งที่น่าเป็นห่วงเรื่องการศึกษาคือเรื่องการแนะแนวในช่วงหัวเลี้ยวหัวของนักเรียน ในการที่จะตัดสินใจการเรียนต่อ เป็นอะไรที่สำคัญมาก ที่ประสบมาเด็กนักเรียนจะติดเพื่อน เพื่อนเรียนอะไรกลัวไม่ได้เข้ากลุ่มก็จะเรียนตามเพื่อน แต่ไม่ได้ดูพื้นฐานของความถนัดของตัวเองทำให้เรียนไม่ประสบความสำเร็จ ปัญหาเรื่องค่านิยมในสังคมเวลานี้เด็กจะมุ่งไปเรียนต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อหวังปริญญา แต่ในข้อเท็จจริงของตลาดแรงงานปัจจุบันนี้ ตำแหน่งงานที่ว่างจำนวนมาก มีความต้องการแรงงาน ในระดับวุฒิการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ปวช.และปวส. ซึ่งสามารถทำงานหากมีเวลาก็ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาได้ เหมาะสำหรับครอบครัวที่มีฐานะที่ไม่สามารถจะส่งลูกหลานเรียนต่อในระดับสูงได้ .

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103