ระยองวันนี้
จังหวัดระยอง ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของคนในชาติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย

วันที่ 8 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 179 คน)

จังหวัดระยอง ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึกไทยไม่โกง เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกของคนในชาติตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
 
 เมื่อเวลา 08.30 น.วันที่ 8 มิ.ย. 58 ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานนำข้าราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา ภาคเอกชน และสื่อมวลชนในพื้นที่ ร่วมประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก ไทยไม่โกง” พร้อมกับส่วนกลาง ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกตามนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชั่น ที่รัฐบาลให้ความสำคัญ เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย
 
 ทั้งนี้การประกาศเจตนารมณ์ "ต่อต้านการทุจริต สร้างจิตสำนึก ไทยไม่โกง” ดังกล่าว พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำหนดให้จัดขึ้นในส่วนภูมิภาคทุกจังหวัดพร้อมกับส่วนกลาง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน พร้อมทั้งจัดให้มีการถ่ายทอดสดการจัดกิจกรรม ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (สทท. หรือ NBT) และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในทุกพื้นที่ รวมถึงถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บไซต์กรมประชาสัมพันธ์ www.prd.go.th อีกด้วย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103