ระยองวันนี้
นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง

วันที่ 10 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 331 คน)

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ ตรวจติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
 
 เมื่อเวลา 12.40 น. วันที่ 10 มิ.ย.พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางลงพื้นที่มายังโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาประแสร์ หรืออ่างเก็บน้ำประแสร์ อ.วังจันทร์ จ.ระยอง โดยได้เข้ารับฟังการบรรยายสรุปโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำประแสร์ ภายหลังการรับฟังบรรยายสรุป ได้เยี่ยมชมนิทรรศการเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และได้พบปะพูดคุยกับกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชน และกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มาให้การต้อนรับกว่า 500 คน จากนั้นนายกรัฐมนตรี ได้ไปดูโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสร์ ทั้งนี้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสร์ดังกล่าว ได้รับงบประมาณ จำนวน 65 ล้านบาท มาดำเนินการติดตั้งฝายพับได้ จำนวน 4 บาน บริเวณสันฝายของสปริงเวย์ ซึ่งจะแล้วเสร็จประมาณปลายเดือนกรกฎาคมนี้ โดยจะสามารถกักเก็บน้ำเพิ่มอีก 47 ล้านลูกบาศก์เมตร จากเดิม 248 ล้านลูกบาศก์เมตร เป็น 295 ล้านลูกบาศก์เมตร
 
 นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ปัญหาการบริหารจัดการน้ำเป็นปัญหาที่สำคัญที่รัฐบาลต้องการแก้ไข โดยต้องการให้วางแผนการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบนำแนวทางการบริหารจัดการน้ำของโลกมาปรับประยุกต์ใช้รองรับปัญหาการขาดแคลนน้ำของโลกในอนาคต รวมถึงพัฒนาแหล่งน้ำให้เป็นแหล่งน้ำสะอาด ส่วนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกักเก็บน้ำของอ่างเก็บน้ำประแสร์ดังกล่าว เป็นการยกระดับการกักเก็บน้ำเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งสปริงเวย์เดิมกักเก็บน้ำได้น้อย เมื่อน้ำล้นสปริงเวย์จะไหลลงทะเลสูญเปล่า ซึ่งการเสริมคันสปริงเวย์อีก 1 เมตร จะสามารถทำให้ภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมได้ใช้ประโยชน์จากน้ำได้มากขึ้น โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรกรรมของชลประทานจากเดิมได้รับประโยชน์ 1 แสน 3 หมื่นไร่ เป็น 1 แสน 7 หมื่น 5 พันไร่...

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103