ระยองวันนี้
ภาคเอกชนในจังหวัดระยอง จัดสัมมนาเรื่อง Eco Factory สร้างแนวร่วมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระยอง เส้นทางที่ยั่งยืน มุ่งเผยแพร่ความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการพัฒนาควบคู่กับสิ่งแวดล้อม

วันที่ 12 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 216 คน)

ภาคเอกชนในจังหวัดระยอง จัดสัมมนาเรื่อง Eco Factory สร้างแนวร่วมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระยอง เส้นทางที่ยั่งยืน มุ่งเผยแพร่ความเข้าใจกับผู้ประกอบการในการพัฒนาควบคู่กับสิ่งแวดล้อม
 
ที่ห้องประชุมโรงแรมคลาสสิค คามิโอ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเรื่อง Eco Factory สร้างแนวร่วมสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระยอง เส้นทางที่ยั่งยืน ซึ่งหอการค้าจังหวัดระยอง ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองและหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ร่วมกันจัดขึ้น โดยมีนางอนุชิดา ชินศิรประภา ประธานหอการค้าจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายวีระพล พวงพิทยาวุฒิ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ให้การต้อนรับ และมีผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 50 คน สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์ของประเทศเรื่องการพัฒนาและการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและแผนแม่บทการพัฒนา เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนำร่อง 5 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดระยอง สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา และปราจีนบุรี
 
ทั้งนี้การสัมมนาดังกล่าวยังได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายให้ความรู้ด้วย เช่น นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาบรรยายเรื่อง เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาเคียงคู่อนุรักษ์ นอกจากนี้ยังมีการเสวนาเรื่อง วิถีพัฒนาระยองที่ยั่งยืน และการบรรยายพิเศษ เรื่องโครงการรถไฟฟ้าทางคู่สู่เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศระยอง อีกด้วย.

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103