ระยองวันนี้
จังหวัดระยอง ตั้งคณะทำงานสำรวจเส้นทาง โดยเตรียมจัดทำเป็นหมุดกวี 28 หมุด “ตามรอยสุนทรภู่” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเดินทางผ่านสถานที่ต่างๆ ของท่านสุนทรภู่ รวมทั้งเพื่อต่อยอดส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกด้วย

วันที่ 12 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 424 คน)

จังหวัดระยอง ตั้งคณะทำงานสำรวจเส้นทาง โดยเตรียมจัดทำเป็นหมุดกวี 28 หมุด "ตามรอยสุนทรภู่” เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเดินทางผ่านสถานที่ต่างๆ ของท่านสุนทรภู่ รวมทั้งเพื่อต่อยอดส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกด้วย
 
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 มิ.ย.ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานประชุมคณะทำงาน เพื่อเส้นทางเมื่อครั้งสุนทรภู่เดินทางมาพบบิดาที่จังหวัดระยอง "ตามรอยสุนทรภู่” โดยเตรียมจัดทำเป็นหมุดกวี เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเดินทางผ่านสถานที่ต่างๆ ของท่านสุนทรภู่ นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จากการที่ท่านสุนทรภู่ ได้แต่งบทประพันธ์เรื่องนิราศเมืองแกลง ซึ่งเป็นนิราศเล่มแรกที่ท่านเขียน เมื่อครั้งเดินทางไปพบบิดา ซึ่งบวชเป็นพระอยู่ที่วัดกร่ำ อ.แกลง จ.ระยอง เมือปี พ.ศ. 2314 และได้บันทึกเรื่องราวเหตุการณ์และสภาพภูมิประเทศ เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ของสังคมวัฒนธรรมของชุมชนชนบท ซึ่งสถานที่ต่างๆ ที่ท่านสุนทรภู่ได้บันทึกไว้ในนิราศเมืองแกลง ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมจนไร้รอย จังหวัดระยอง จึงได้ตั้งคณะทำงานเร่งสำรวจเส้นทางที่ท่านสุนทภู่ได้เคยเดินผ่านและเขียนไว้ในนิราศเมืองแกลงดังกล่าวขึ้นมา พร้อมกับได้จัดทำเป็นหมุดกวี จำนวน 28 หมุด เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการเดินทางผ่านสถานที่ต่างๆของท่านสุนทรภู่ รวมทั้งจะมีการซ่อมแซม และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหมุดกวี นอกจากนี้ก็จะมีการต่อยอดส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอีกด้วย ..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103