ระยองวันนี้
จ.ระยอง เดินหน้าจัดระเบียบสังคมรถสาธารณะ ทั้งรถตู้ รถโดยสารประจำทาง ตามนโยบาย คสช.

วันที่ 12 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 213 คน)

 
 
เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 12 มิ.ย.ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมรถสาธารณะ ทั้งรถตู้ รถโดยสารประจำทาง โดยมีผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ในพื้นที่ ประกอบด้วย ผู้แทนสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง สถานีตำรวจภูธรเมืองระยอง ทหารค่ายมหาสุรสิงหนาท และผู้ประกอบการรถโดยสารประจำทาง เข้าร่วมประชุมฯ
 
 
นายอรุณ วิชกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งจังหวัดระยอง กล่าวว่า การประชุมคณะกรรมการจัดระเบียบสังคมรถสาธารณะ ทั้งรถตู้ รถโดยสารประจำทาง เพื่อติดตามการดำเนินงานจัดระเบียบตามนโยบายของ คสช. โดยเฉพาะการติดตามปัญหาข้อร้องเรียนจากประชาชนผู้ใช้บริการรถสาธารณะฯ ดังกล่าว โดยจะนำปัญหาข้อร้องเรียนต่างๆ มาหาแนวทางแก้ไขปัญหา เพื่อให้ประชาชนได้รับการบริการที่สะดวก และเป็นธรรม..

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103