ระยองวันนี้
จ.ระยอง เปิดตลาดจำหน่ายผลไม้คุณภาพ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพดี และเป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงของจังหวัดระยอง

วันที่ 14 มิ.ย. 2558 (จำนวนคนอ่าน 259 คน)

จ.ระยอง เปิดตลาดจำหน่ายผลไม้คุณภาพ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพดี และเป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงของจังหวัดระยอง
 
นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชกานจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดตลาดผลไม้ระยองคอมเพล็กซ์ ริมถนนสาย 36 (ระยอง – พัทยา)ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง ที่ริมถนนสาย 36 (ระยอง – พัทยา) ซึ่งในช่วงนี้ผลผลิตผลไม้ของอำเภอเมืองระยองและอำเภอบ้านค่าย จะออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก ทั้งเงาะ ทุเรียน มังคุด ลองกอง ฯลฯ เพื่อรณรงค์ส่งเสริมการบริโภคผลไม้คุณภาพดี และเป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงของจังหวัดระยอง นายภิญโญ ประกอบผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จังหวัดระยอง เป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญ ซึ่งในปี 2558 นี้ จ.ระยองโชคดีที่ไม่ประสบปัญหากับราคาผลไม้ตกต่ำ ผลผลิตทุเรียน มังคุด เงาะ ลองกอง ทยอยออกสู่ตลาด ทำให้มีราคาดี โดยประมาณการผลผลิตทุเรียน เงาะ มังคุด ลองกองในปี 2558 จะมีผลผลิตรวมทั้งสิ้นประมาณ 102,000 ตัน ซึ่งเริ่มออกรุ่นแรกในเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา และในช่วงตลอดเดือนมิถุนายนนี้ จะเป็นอีกช่วงหนึ่งที่ผลผลิตออกมากที่สุด จะมีรวมแล้วประมาณ 32,640 ตัน หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของผลผลิตทั้งหมดปี 2558 ตลาดผลไม้ระยองคอมเพล็กซ์ ที่เกิดขึ้นนี้ มาจากการรวมตัวของเกษตรกรชาวสวน เพื่อเป็นสถานที่จำหน่ายผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภค เป็นผลผลิตที่ดีมีคุณภาพเชื่อถือได้ ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และมีการรับรองผลผลิตจากเกษตรกรบอกที่มาของผลผลิต หากมีปัญหาจะได้ติดตามตรวจสอบแหล่งที่มาได้ พร้อมส่งเสริมให้มีการณรงค์การบริโภคผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดระยองอีกด้วย อย่างไรก็ตามสำหรับการมาตรการควบคุมทุเรียนอ่อนในจังหวัดระยอง ซึ่งทางจังหวัดระยองได้ตั้งชุดคณะทำงานตรวจสอบฯ ตามแผงค้าทุเรียน และล้งที่ทำส่งนอก จำนวน 8 ชุดใน 8 อำเภอ เท่าที่ได้รับรายงานมามีการจับกุมจำนวน 5 ราย ซึ่งทางจังหวัดได้ให้ความสำคัญและได้กำชับให้ทางเกษตรจังหวัดไปเร่งรัดติดตามคดีอย่างต่อเนื่องแล้วแจ้งผลให้ทางจังหวัดทราบโดยเร็วแล้วด้วย.....

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103