ระยองวันนี้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระยอง ให้บริการการขอหนังสือรับรองสำเนาเอกสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-service)

วันที่ 19 ส.ค. 2553 )
ชวลิต ศรีสิงห์ ส.ปชส.ระยอง

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าระยอง ให้บริการการขอหนังสือรับรองสำเนาเอกสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-service)
 
 
นางสาวยุราภรณ์ รุจิสัมพันธ์ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า กรมพัฒนาธุรกิจการค้ามีนโยบายการบริการข้อมูลธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ http://www.dbd.go.th/e-service/ ในพื้นที่จังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง โดยการจัดส่งทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดระยอง ใคร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการในเขตจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียง สามารถขอหนังสือรับรองสำเนาเอกสารและขอเอกสารผ่านระบบอินเทอร์เน็ต (e-service) ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rayong@dbd.go.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ โทร. 038-694054-5 ในวันและเวลาราชการ
 
 
ชวลิต ศรีสิงห์   ส.ปชส.ระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103