ระยองวันนี้
ศาลปกครองระยอง จัดโครงการศาลปกครองพบประชาชนและเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน

วันที่ 19 ส.ค. 2553 )
ชวลิต ศรีสิงห์ ส.ปชส.ระยอง

ศาลปกครองระยอง จัดโครงการศาลปกครองพบประชาชนและเสริมสร้างเครือข่ายสื่อมวลชน
 
 
นายวราวุธ ปิ่นเงิน ปลัดจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า ศาลปกครองระยองกำหนดจัดงานศาลปกครองพบประชาชนและเสริมสร้างเครือข่ายด้านสื่อมวลชน ประจำปี 2553 ในวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2553 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องสุนทรภู่ โรงแรมสตาร์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โดยมี ดร.อักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นประธานเปิดโครง ในเวลา 09.00 – 12.00 น. เป็นการอภิปรายหัวข้อ "ศาลปกครองกับสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย” ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ของรัฐ ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา และสื่อมวลชนที่สนใจในเขตอำนาจศาลปกครองระยอง จำนวน 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดระยอง จันทบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว จำนวน 700 คน
 
 
ชวลิต ศรีสิงห์   ส.ปชส.ระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103