ระยองวันนี้
โครงการชาวระยองน้อมเกล้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช

วันที่ 20 ส.ค. 2553 )
ชวลิต ศรีสิงห์ ส.ปชส.ระยอง

โครงการชาวระยองน้อมเกล้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช
 
นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เปิดเผยว่า จังหวัดระยอง ได้จัดทำโครงการชาวระยองน้อมเกล้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช เพื่อนำคณะชาวจังหวัดระยองไปกราบนมัสการขอพรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร (พระแก้วมรกต) ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) เพื่อคุ้มครองรักษาและดลบันดาลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงพระเกษมสำราญ แล้วนำคณะชาวจังหวัดระยองไปร่วมลงนามถวายพระพรและทูลเกล้าถวายสิ่งของแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช โดยมีเป้าหมายผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 280 คน ในวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2553
 
จังหวัดระยองจึงขอเชิญผู้ที่ต้องการเข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการ แจ้งชื่อ และบัญชีสิ่งของที่จะนำทูลเกล้าถวายฯ ให้จังหวัดทราบ ได้ที่ ที่ทำการปกครองจังหวัด กลุ่มงานปกครอง ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โทร. 038-694017 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
 
 
ชวลิต  ศรีสิงห์    ส.ปชส.ระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103