ระยองวันนี้
จังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อหลวงปู่ทิม หลวงปู่คร่ำ และหลวงปู่บุญ

วันที่ 20 ส.ค. 2553 )
ชวลิต ศรีสิงห์ ส.ปชส.ระยอง

จังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อหลวงปู่ทิม หลวงปู่คร่ำ และหลวงปู่บุญ
 
นายสยุมพร ลิ่มไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า จังหวัดระยอง ขอเชิญร่วมพิธีพุทธาภิเษกรูปหล่อหลวงปู่ทิม หลวงปู่คร่ำ และหลวงปู่บุญ (ก่อนนำทูลเกล้าถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามโครงการชาวระยองน้อมเกล้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ โรงพยาบาลศิริราช) ในวันอังคารที่ 24 สิงหาคม 2553 เวลา 19.09 น. ณ ศาลาการเปรียญวัดละหารไร่ ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง / เจ้าคณะจังหวัดระยอง เป็นประธานร่วม
 
 
ชวลิต  ศรีสิงห์    ส.ปชส.ระยอง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103