ระยองวันนี้
ศอ.บต.ยกของดี ของเด่นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณภาพจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ส่งตรงถึงมือชาวระยอง

วันที่ 3 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 289 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

ศอ.บต.ยกของดี ของเด่นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณภาพจาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ส่งตรงถึงมือชาวระยอง
 
     เมื่อวันที่ 3 มี.ค.59 ที่สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง อ.เมืองระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงาน "เทศกาลของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.ปี 2559” ซึ่งเป็นการนำเอาของดี ของเด่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ ส่งตรงถึงที่เพื่อให้ชาวระยอง ได้ชิม ได้ช้อป ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม ขนมพื้นเมือง เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ สมุนไพร จาก 5 จังหวัดชายแดนใต้ ประกอบด้วย ปัตตานี มีสินค้าอาหารแปรรูป ข้าวเกรียบปลา ลูกหยีกวน น้ำบูดู นราธิวาส มีผ้าบาติ-ปาเต๊ะ ผลิตเสื่อกระจูด ยะลา มีน้ำพริกเผา สมุนไพรสปาสด สงขลา มีข้าวหมกไก่ เครื่องแกงส้ม ผ้าบาติก และสตูล มีข้าวยำ ปลาหยอง ชาชัก กะปิ กุ้งแห้ง รวมทั้ง 133 บูธ มาจัดแสดงและจำหน่ายให้คนในจังหวัดระยอง โดยงานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-8 มีนาคมนี้ ระหว่างเวลา 10.00-21.00 น. ณ สนามกีฬากลางจังหวัดระยอง
 
ายบุญธรรม มุณีกาญจน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต.แลผู้อำนวยการสำนักประสานนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม กล่าวว่า ศอ.บต.ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดงานเทศกาลของดีชายใต้ ศอ.บต.เพื่อสนับสนุนด้านอาชีพ เพิ่มรายได้ ทำให้ผู้ประกอบการ ประชาชนในจังหวัดชายใต้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจไปต่อไปได้ ในสถานการณ์ความไม่สงบ มีความต่อเนื่องของการจำหน่ายสร้างเครือข่ายสินค้าชายแดนใต้และพัฒนาการท่องเที่ยวเสริมสร้างรายได้ รวมทั้งบูรณาการความร่วมมือระหว่างส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นรูปธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนในพื้นที่ ในปี 2558 ที่ผ่านมา โครงการ"ของดีชายแดนใต้ ศอ.บต.” ดำเนินการทั้งสิ้น 4 ครั้ง มียอดจำหน่ายและยอดสั่งซื้อกว่า 61.7 ล้านบาท และในปี 2559 ได้กำหนดจัดงาน 3 ครั้ง ในจังหวัดระยอง ชลบุรี และนครราชสีมา โดยกิจกรรมในงานฯ ประกอบด้วย การแสดงและจำหน่ายสินค้าที่มีคุณภาพหลากหลายชนิด เช่น อาหารปรุงสด อาหารแปรรูป เครื่องดื่ม สมุนไพร ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับตกแต่ง ผ้าบาติก เครื่องแต่งกายมุสลิม สินค้าจากผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบฯจำนวน 133 บูธ และยังมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้อีกด้วย...
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103