ระยองวันนี้
ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และเขต 9 เผยยกพื้นที่ปลูกมันเทศ ถั่วลิสง พืชน้ำน้อย เป็นโมเดลต้นแบบให้เกษตรกรทั่วประเทศไปทำ

วันที่ 3 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 277 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และเขต 9 เผยยกพื้นที่ปลูกมันเทศ ถั่วลิสง พืชน้ำน้อย เป็นโมเดลต้นแบบให้เกษตรกรทั่วประเทศไปทำ
 
     เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 59 ผู้สื่อข่าวรายงานว่านายนำชัย พรหมมีชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 3 และเขต 9 ได้เดินมาตรวจเยี่ยมโครงการปลูกมันเทศและถั่วลิสง พื้นที่หมู่ 3, 4 และ 9 ตำบลตาขัน อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง พร้อมกล่าวว่า จากการมาตรวจติดตามพบว่า เกษตรกรในพื้นที่มีการสมัครเข้ารับการอบรมโดยเฉพาะการปลูกพืชใช้น้ำน้อยตามนโยบายของรัฐบาลมีกว่า 90 ราย ลดพื้นที่ลูกข้าวนาปรังได้กว่า 200 ไร่ เช่น การปลูกมันเทศ ถั่วลิสง ในพื้นที่ของเกษตรกรตำบลตาขัน ซึ่งเป็นการลดการทำนาปรังทั้งหมด สิ่งที่เห็นพบว่าได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยเฉพาะผู้นำท้องถิ่นให้ความสนับสนุนจนประสบความสำเร็จ คาดว่าในต้นเดือนนี้จะเก็บเกี่ยวและดำเนินเรื่องการตลาดได้ ทั้งนี้โมเดลแห่งนี้เกิดจากความคิดของเกษตรกรที่เห็นความสำคัญเรื่องน้ำจึงเกิดการรวมกลุ่มกันเข้าใจในเจตนารมณ์ของรัฐบาลจึงได้ร่วมกันปลูกมันเทศ ถั่วลิสง ผมจึงอยากให้การปลูกมันเทศและถั่วลิสง พืชใช้น้ำน้อยแห่งนี้ เป็นโมเดลให้กับอีกหลายๆจังหวัดได้นำไปใช้พื้นที่ปลูกมันเทศและถั่วลิสง ซึ่งเป็นพืชใช้น้ำน้อยเพื่อลดปริมาณการใช้น้ำร่วมกัน
 
นายนำชัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ กล่าวต่อว่า วันนี้ภาคการเกษตรมีปัญหาเรื่องราคาผลผลิต ต้องดำเนินตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ คือลดต้นทุน เพิ่มโอกาสในการแข่งขัน คือให้พี่น้องเกษตรกรรวมกลุ่มกันซื้อและขาย เพื่อสร้างพลังต่อรอง ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินหรือศูนย์เรียนรู้ เป็นกิจกรรมที่ทางรัฐบาลให้ความสำคัญและกำลังจะเกิดขึ้นทั่วประเทศจำนวน 882 ศูนย์ฯ และกำลังทำศูนย์ฯ เครือข่ายฯออกไปอีกจำนวนหลายพันศูนย์ฯ ที่จะตอบสนองความต้องการของพี่น้องเกษตรกร วันนี้จะเห็นว่าเรื่องของปศุสัตว์และประมง ก็จะเกิดขึ้นในศูนย์เรียนรู้ ซึ่งจะตอบโจทย์ในระหว่างภัยแล้ง เกษตรกรจะประกอบอาชีพอะไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตอบสนองนโยบายในเรื่องของการลดต้นทุนและสร้างโอกาสให้กับพี่น้องเกษตรกรในการแก้ปัญหาภัยแล้ง...
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103