ระยองวันนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกภาคส่วนลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณสระน้ำหลังวัดภูดรนิ่มเสนาะ ม.7 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

วันที่ 5 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 325 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนำเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกภาคส่วนลงพื้นที่กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะบริเวณสระน้ำหลังวัดภูดรนิ่มเสนาะ ม.7 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
 
     วันศุกร์ที่ 4 มี.ค.59 เวลา 09.30 น. นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประธานกิจกรรมกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะตามนโยบาย คสช. นายกรัฐมนตรี และกระทรวงมหาดไทย โดยมีอำเภอบ้านฉาง สภ.บ้านฉาง ฐานทัพเรือสัตหีบ สำนักงานท้องถิ่น จ.ระยอง สำนักงาน ปภ.ระยอง อบจ.ระยองเทศบาลตำบลบ้านฉาง เทศบาลตำบลสำนักท้อน เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ และประชาชน ร่วมกันดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชตามแนวทางประชารัฐ บริเวณสระน้ำหลังวัดภูดรนิ่มเสนาะ ม.7 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง
 
ดยจังหวัดระยองจะดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามแผนดำเนินการโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะของ อปท. จังหวัดระยองทั้ง 8 อำเภอ ลำดับต่อไปคือ อำเภอเขาชะเมา ในวันจันทร์ ที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
1.อำเภอเมืองระยอง วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา09.00-12.00 น.ณ บ้านแหลมมะขาม หมู่ที่2 ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง
 
2. อำเภอบ้านนิคมพัฒนา วันที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
 
3. อำเภอบ้านฉาง วันที่ 4 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
 
4. อำเภอเขาชะเมา วันที่ 7. มีนาคม 2559. เวลา 09.00-12.00 น.
 
5. อำเภอบ้านค่าย วันที่ 9. มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
 
6. อำเภอปลวกแดง วันที่ 15. มีนาคม 2559. เวลา 09.00-12.00 น.
 
7. อำเภอแกลง วันที่ 21. มีนาคม 2559. เวลา 09.00-12.00 น.
 
8. อำเภอวังจันทร์ วันที่ 29. มีนาคม 2559. เวลา 09.00-12.00. น.
 
 
โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชแหล่งน้ำสาธารณะของ อปท. จังหวัดระยองทั้ง 8 อำเภอ ขอให้ทุกอำเภอดำเนินการให้เป็นรูปธรรมให้บูรณาการความร่วมมือของทุกฝ่ายช่วยกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และจิตอาสาเพราะการกำจัดผักตบชวาหรือวัชพืช ส่งผลดีต่อประชาชน ทำให้มีสภาพแวดล้อมดี สวยงาม การระบายน้ำดี ป้องกันปัญหาน้ำท่วม แก้ปัญหาภัยแล้ง และขอความร่วมมือให้ทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินงานนี้ให้บรรลุผลประสบความสำเร็จ ช่วยกันขับเคลื่อน พร้อมเชิญชวนให้ชาวบ้านหรือประชาชน บริษัท นักศึกษาวิชาทหาร ที่มีจิตอาสาเข้ามาร่วมกิจกรรม และขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีเครื่องจักร เช่น รถบรรทุก รถแบ็คโฮ รถตักหน้าขุดหลัง เรือ ฯลฯ ให้การสนับสนุนการดำเนินงานครั้งนี้ด้วย ทั้งนี้ขอให้ส่วนราชการ สื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์เขิญชวนให้ประชาชนมาร่วมงานกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะลำดับต่อไป ของ อำเภอเขาชะเมา วันที่ 7 มีนาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น.
 
ส.ปชส.ระยอง/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103