ระยองวันนี้
สพป.ระยอง เขต 1 จับมือสถานศึกษาใน อ.เมืองระยอง ชวนสืบสานวัฒนธรรมและเที่ยวงาน “การศึกษารังสรรค์ศิลป์และวัฒนธรรมถิ่นเมืองระยอง”

วันที่ 7 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 209 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

สพป.ระยอง เขต 1 จับมือสถานศึกษาใน อ.เมืองระยอง ชวนสืบสานวัฒนธรรมและเที่ยวงาน "การศึกษารังสรรค์ศิลป์และวัฒนธรรมถิ่นเมืองระยอง”
 
     เมื่อวันที่ 5 มี.ค.59 ที่ตลาดน้ำเกาะกลอย อ.เมืองระยอง จ.ระยอง นายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1(สพป.ระยอง เขต 1) สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 พร้อมผู้บริหารสถานศึกษาใน อ.เมืองระยอง ประกอบด้วย นายโอฬาร บุญมี ประธานกลุ่มโรงเรียนศรีเมือง นายยศชูศักดิ์ วรเวช ประธานกลุ่มโรงเรียนตากสิน นางจิญภัทร โอทาน ประธานกลุ่มโรงเรียนเกาะแก้ว และนายธีร์เจริญ เขียวกำปัน ผจก.ตลาดน้ำเดาะกลอย แถลงข่าวการจัดงาน"การศึกษารังสรรค์ศิลป์และวัฒนธรรมถิ่นเมืองระยอง”
 
ซึ่งงานดังกล่าวจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 มีนาคมนี้ ณ ตลาดน้ำเกาะกลอย อ.เมืองระยอง เริ่มเวลา 15.00 น.เป็นต้นไป ทั้งนี้เพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยและสนับสนุนกิจกรรมด้านความรู้ความสามารถด้านดนตรีไทย นาฏศิลป์ การละเล่นพื้นบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเพื่อเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกรักความเป็นไทยของนักเรียน และเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
ทั้งนี้ภายในงานมีกิจกรรมการแสดงดนตรี นาฏศิลป์ต่างๆ จากกลุ่มโรงเรียนในเขต อ.เมืองระยอง ที่จะมาสร้างความสนุกสนาน เช่น โปงลาง รำวงย้อนยุค สนุนกกับการละเล่นพื้นบ้านของไทยที่นิยมเล่นกันมา เช่น ตี่จับ เดินกะลา รีรีข้าวสาร ม้าก้านกล้วย หมากเก็บ มอญซ่อนผา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยที่สร้างสรรค์ตกทอดมาสู่ลูกหลาน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการด้านการจัดการศึกษา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงเรียน เช่น ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมแผ่นดินจากโครงการสืบสานการทำนาแบบดั้งเดิม สวนครัวพอเพียง การสานตะกร้า รวมทั้งจะได้ลิ้มรสอาหารพื้นบ้านของจังหวัดระยองกับเมนูหลากหลายภายในงานกับซุ้มอาหารต่างๆ เช่น หมูชะมวง เมี่ยงคำตะเคียนทอง ห้อหมก ข้าวมัน-ส้มตำ ขนมต้มเบญจรงค์ ผัดไทย หมี่กรอบเห็ดนางฟ้า น้ำสมุนไพรฝาง เป็นต้น...
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103