ระยองวันนี้
ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ส่งมอบอาคารเรียนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มูลค่า 38 ล้านบาทเศษ ให้กับโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา

วันที่ 7 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 283 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ส่งมอบอาคารเรียนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มูลค่า 38 ล้านบาทเศษ ให้กับโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา
 
     เมื่อวันที่ 7 มี.ค.59 ที่โรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร อ.เมืองระยอง นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นางปัจฉิมา ธนสันติ กรรมการกำกับกิจการพลังงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ร่วมส่งมอบอาคารเรียน "ประสานใจ” ซึ่งก่อสร้างโดยเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้า รวมมูลค่า 38,707,554 บาท เป็นอาคารเรียน 4 ชั้น ให้กับโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร โดยมีนายธวัชชัย อุ่ยพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 1 นายบุญส่ง สมุทรเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ พร้อมด้วยครู เจ้าหน้าที่โรงเรียนฯ รับมอบอย่างเป็นทางการ
 
ทั้งนี้สืบเนื่องจากโรงเรียนมาบตาพุดพันพิทยาคาร จำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วส่งผลต่อความขาดแคลนห้องเรียนผู้บริหารจึงได้วางแผนระดมงบประมาณร่วมกับ 30 ชุมชนในมาบตาพุด โดยใช้งบประมาณกองทุนพัฒนาชุมชนรอบโรงไฟฟ้าเขตนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ในระหว่างปี 2553-2554 ได้รับงบประมาณเพิ่มเติมจากผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และการจัดผ้าป่าเพื่อการศึกษาด้วย รวมงบประมาณทั้งสิ้น 38,707,554 บาท ในการก่อสร้างอาคารเรียนดังกล่าว เพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ในโอกาสนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ยังยังได้สนับสนุนงบประมาณก่อสร้างอาคารแหล่งเรียนรู้ อาคารธนาคารโรงเรียน และอาคารอเนกประสงค์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 4.1 ล้านบาทอีกด้วย…
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103