ระยองวันนี้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำทับมา อ.เมืองระยอง

วันที่ 9 มี.ค. 2559 (จำนวนคนอ่าน 225 คน)
(ส.ปชส.ระยอง)

รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำทับมา อ.เมืองระยอง
     นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วยนายประสานต์ พฤกษาชาติ ผู้อำนวยการชลประทานจังหวัดระยอง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมลุ่มน้ำคลองทับมา อำเภอเมืองระยอง ทั้งนี้หลังจากที่เมื่อปลายปี 2558 ที่ผ่านมา น้ำในคลองทับมาเอ่อล้นเข้าท่วมหมู่บ้านสำคัญกลางใจเมืองระยองติดต่อกัน 3 – 4 ครั้งในรอบเดือน ทำให้ชาวระยองได้รับความเดือดร้อนถูกน้ำท่วมบ้านพักอาศัย เนื่องจากระบายน้ำไม่ทันทางรัฐบาล โดยกรมชลประทาน ได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งมาดำเนินการแก้ไชปัญหาดังกล่าว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
 
นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีความคืบหน้าไปมาก โดยกรมชลประทานได้จัดสรรงบประมาณเบื้องต้นมาจำนวน 59 ล้านบาท เพื่อดำเนินการโครงการขุดลอกคลองและทำแนวผนังแนวริมคลองตลอดสาย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและป้องกันการรุกล้ำในอนาคต พร้อมได้ทำการเจรจากับเอกชนรวมทั้งสิ้นจำนวน 5 รายที่มีที่ดินรุกล้ำแนวคลองทับมาจนเอกชนทั้ง 5 รายดังกล่าวยอมมอบที่ดินที่รุกล้ำสองฝั่งคลองทับมาคืนให้ ทั้งที่อยู่ในเขตเทศบาลนครระยองและเทศบาลตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง โดยได้คืนให้กับทางราชการเพื่อดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งทางราชการได้ทำการรังวัดพร้อมปักหมุดเขตแนวคลองใหม่และให้ทางสำนักงานชลประทานจังหวัดระยองมาออกแบบทำแนวกั้นริมคลองจนสามารถขยายเขตแนวคลองให้กว้างเป็น 13 เมตร จากเดิมที่กว้างเป็น 4 – 6 เมตร ยังได้ทำการออกแบบสร้างกำแพงเป็นแนวคลองทั้งสองฝั่งคลองทับมา ตลอดแนวคลองทั้งสาย เพื่อเป็นการรักษาแนวเขตและป้องกันการรุกล้ำชายคลองทับมา อันเนื่องมาจากความเจริญของเมืองในอนาคตอีกด้วย
 
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง กล่าวต่อว่า ส่วนที่ปลายคลองทับมาก่อนจะลงสู่แม่น้ำระยองในตำบลเชิงเนิน เป็นประตูน้ำ
ช่องระบายน้ำสามารถเปิดระบายน้ำลงสู่แม่น้ำระยองได้เต็มที่ 60 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที นอกจากยังได้มีการนำเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำไว้ที่จุดปลายคลองทับมาตรงนี้ เพื่อสามารถระบายน้ำออกสู่แม่น้ำระยองได้ทุกสถานการณ์แม้ช่วงที่น้ำในแม่น้ำระยองจะสูงกว่าน้ำในคลองทับมาก็ตาม โดยคาดว่าจะสามารถก่อสร้างให้แล้วเสร็จก่อนฤดูฝนจะมาในอีก 2 – 3 เดือนข้างหนี้ และเมื่อแล้วเสร็จคลองทับมาจะสามารถระบายน้ำผ่านได้ 25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวินาที่ ซึ่งจะช่วยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนและลดพื้นที่น้ำท่วมบ้านเรือนได้ถึงร้อยละ 70 แน่นอน
อย่างไรก็ตามสำหรับเอกชนทั้ง 5 ราย ที่มอบที่ดินที่รุกล้ำแนวเขตริมคลองทับมาแก่ทางราชการนั้น ทางจังหวัดระยองจะได้มอบเกียรติบัตรเชิดชูคุณงามความดีในครั้งนี้ต่อไป...
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103