ระยองวันนี้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นำลุยกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะใน อ.บ้านค่าย เพื่อเปิดทางน้ำไหล

วันที่ 9 มี.ค. 2559 )
(ส.ปชส.ระยอง)

รองผู้ว่าฯ ระยอง นำลุยกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะใน อ.บ้านค่าย เพื่อเปิดทางน้ำไหล
 
     เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 9 มี.ค.59 ที่บริเวณคลองท่าใหญ่ หมู่ 1 ต.หนองตะพาน อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายธีรวัฒน์ สุดสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง นายอลงกรณ์ แอคะรัจน์ นายอำเภอบ้านค่าย นายอดุลย์ บำรุงสุนทร นายก อบต.หนองตะพาน และผู้แทนทหาร มทบ.14 ร่วมเปิดโครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะดังกล่าว พร้อมกับมอบพันธุ์ปลา อุปกรณ์กำจัดผักตบชวาและวัชพืชฯ ให้กับเจ้าหน้าที่และประชาชนในพื้นที่ รวมทั้งได้ปล่อยขบวนรถ และเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กว่า 200 คน ออกกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในคลองสาธารณะดังกล่าว
 
ทั้งนี้โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะเกิดขึ้น เนื่องจากตามที่นายกรัฐมนตรี ได้ดำริให้มีการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำให้แล้วเสร็จภายใน 3 เดือน (มกราคม-มีนาคม 2559) โดยมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยพิจารณาจัดทำแผนงานโครงการบูรณาการหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ที่มีเครื่องจักรกลในการกำจัดผักตบชวาดังกล่าว รวมทั้งภาคประชาชนร่วมกันดำเนินการและบริหารจัดการเพื่อแก้ไขปัญหาให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยเร็ว จึงได้โครงการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชในแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อเปิดทางน้ำไหลดังกล่าวขึ้น โดยได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเป็นอย่างดีลงแรงร่วมมือร่วมใจกันในการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชฯ ดังกล่าว ทั้งนี้ผักชวาและวัชพืชดังกล่าว จะถูกนำไปใช้ประโยชน์ในการทำปุ๋ยหมักโดยกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป...
 
วฐิต กลางนอก/ข่าว

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง
ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
โทร. 0 3869 4101-2 โทรสาร 0 3869 4103